General Information

Institutional Information

Unit
Edebiyat Fakültesi
Department
Türk Halkbilimi Bölümü
Program
Toplumsal Uygulamalar Anabilim Dalı