Kadına yönelik şiddet ve iletişim becerileri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Sivas Cumhuriyet University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: AYŞEGÜL KARABELA

Supervisor: Sezer Ayan

Abstract:

Bu çalışma; dünyada ve Türkiye'de meydana gelen şiddet olaylarının en yoğun yaşandığı aile içinde kadına yönelik şiddeti hem literatür yardımıyla hem kuramsal bağlamda, analiz edebilmeyi hedeflemektedir. Yaptığımız çalışmanın kavramsal, kuramsal çerçevesi ve elde edilen bulgular, kadına yönelik şiddetle ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşların raporlarından ve çalışma konusuyla ilgili araştırmalar yapan resmi kuruluşların çalışmalarından yararlanılmıştır. Araştırmanın örneklemi olan şiddete maruz kalan 10 kadınla derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Bu bağlamda yapılan görüşmelerde genel olarak, şiddet gören kadınlarımızın şiddet öykülerine, ne tür şiddete maruz kaldıklarına, neden şiddet gördüklerine, şiddete katlanma nedenlerine, bu eylem karşısında verdikleri mücadelelerin var olup olmadığına dair derinlemesine mülakat yapıldıktan sonra şiddet gören kadınlarımızın ne derece iletişim becerisine sahip oldukları ortaya konulmuştur. Anahtar Sözcükler: şiddet, aile içi şiddet, aile içinde kadına yönelik şiddet, iletişim becerisi

Summary:

This study aims to analyze the violence against women which is the most frequent way of violence happening both Turkey and the world both by the help of the literature and in a theoretical context. It is benefited from the reports of national and international organizations on violence against women and the studies of official institutions conducting research for the conceptual and theoretical shape of our stud and the findings. It was conducted some deep interviews with the 10 victims of violence as the samples of our study. In this context, we generally touch upon the stories of the victims of the violence against women, what kind of violence they faced, how and why they are exposed to violence, the reasons why they try to put up with the violence, if they struggle against the violence or not. After some deep research, we find out to what extent the victim of the violence have communication skills. It is also mentioned about in the national and international way of fighting against the domestic violence against woman and the policies in order to prevent the violence. Key Words: violence, domestic violence, domestic violence against women, communication skills