Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 2014 - 2016 Yüksek Lisans

    Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

  • 2016 Yüksek Lisans

    Kamu ve özel sektör hemşirelik hizmetlerinde yönetsel ve organizasyonel sorunların karşılaştırılması (Sivas ili örneği)

    Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği