Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Modeling of reflectance properties of ZnO film using artificial neural networks

JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS, vol.17, pp.1615-1628, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Investigation of blast-induced ground vibrations in the Tulu boron open pit mine

BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT, vol.72, pp.555-564, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Prediction of the strength and elasticity modulus of gypsum using multiple regression, ANN, and ANFIS models

INTERNATIONAL JOURNAL OF ROCK MECHANICS AND MINING SCIENCES, vol.46, no.4, pp.803-810, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

An Example of Artificial Neural Network (ANN) Application for Indirect Estimation of Rock Parameters

ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING, vol.41, pp.781-795, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Stacked Autoencoder Method for Fabric Defect Detection.

Cumhuriyet Science Journal, vol.38, no.2, pp.342-354, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

GENETİK ALGORİTMA İLE EĞİTİLMİŞ DESTEK VEKTÖRREGRESYON KULLANILARAK TÜRKİYE NİN ELEKTRİKTÜKETİM TAHMİNİ

T..C İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, vol.2, no.16, pp.45-60, 2016 (Other Refereed National Journals)

Cevik Yazilim Gelistirme Yaklasimi ile Beden Egitimi ozel Yetenek Sinav Otomasyon Sisteminin Tasarimi

Istanbul Aydin Universitesi Dergisi, vol.8, no.29, pp.79-99, 2016 (Other Refereed National Journals)

Comparison of the Web based multimedia protocols for NAT traversal performance

IEEE Xplorer Digital Library, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

SOM Tipinde Yapay Sinir Ağlarını Kullanarak Türkiye’xxnin İhracaat Yaptığı Ülkelerin Kümelenmesi Üzerine Bir Çalışma

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.20, no.2, pp.219-239, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Binalardaki Isı Yalıtımının Enerji Verimliliğine Etkisinin ANFIS ile Modellenmesi

6. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı, İstanbul, Turkey, 9 - 12 October 2019, pp.165-175

A New Approach Based on Blockchain for User Access Management Problem of IoT Environments

International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP), Malatya, Turkey, 28 - 30 September 2018 identifier

Modeling of Person Tracking System with Indoor Location Detection Methods

International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP), Malatya, Turkey, 28 - 30 September 2018 identifier

Yazılım Ürünlerinde Kullanıcı Deneyimine Yönelik Kullanılabilirlik ve Kalite Testleri

International Conference on Quality in Higher Education - ICQH, Sakarya, Turkey, 7 - 08 December 2017, pp.319

Kullanılabilirlik Testi Araçları ile Kullanıcı Davranışlarının Belirlenmesi ve Kullanıcı Arayüzlerinin Planlanması

1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Tokat, Turkey, 2 - 04 November 2017, pp.65-71

Development of A Central Administrative Automation Project With Objects Internet Platform on The Example of Automatic Door Control System

4. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı “Endüstri 4.0”, İstanbul, Turkey, 17 - 20 October 2017, pp.17

COMPARISON OF THE EFFECTS DIMENSIONALTY METHODS IN THE TRAINING OF NEURO-FUZZY (ANFIS) CLASSIFICATIONS

2017 International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP), Malatya, Turkey, 16 - 17 September 2017 identifier identifier

Intrusion detection with autoencoder based deep learning machine

25th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Antalya, Turkey, 15 - 18 May 2017 identifier identifier

Examining of Single Sign on Protocols and A Model of Business Application

25th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Antalya, Turkey, 15 - 18 May 2017 identifier identifier

Task Exploration from E mail Messages for Corporate Collaborative Processes and Development of a Real Time Task Management System

6th WORLD CONFERENCE ON INNOVATION AND COMPUTER SCIENCE (INSODE-2016), Antalya, Turkey, 12 - 14 May 2016, pp.2

Kurumsal Kolektif Süreçler için E Posta İletilerinden Görev Keşfi ve Gerçek Zamanlı Görev Yönetim SistemininGeliştirilmesi

Selected Paper of 5th World Conference on Innovation And Computer Sciences, Antalya, Turkey, 12 - 14 May 2016

Fabric Defect Detection using Deep Learning

24th Signal Processing and Communication Application Conference (SIU), Zonguldak, Turkey, 16 - 19 May 2016, pp.1437-1440 identifier identifier

Comparison of the Web Based Multimedia Protocols for NAT Traversal Performance

23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Malatya, Turkey, 16 - 19 May 2015, pp.915-918 identifier identifier

The Prediction and Comparison of SO2 Concentration Using Multivariate Regression, Artificial NeuralNetworks and Neuro Fuzzy (ANFIS) Methods

International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications 2009, Trabzon, Turkey, 29 June - 01 July 2009, pp.270-275

Books & Book Chapters

DEVELOPMENT OF A CENTRAL CONTROLLED AUTOMATION PROJECT ON THE IOT PLATFORM

in: Industry 4.0 from the MIS Perspective, Sevinç GÜLSEÇEN, Murat GEZER, Çiğdem EROL, Editor, PETER LANG INTERNATIONAL ACADEMIC PUBLISHER, pp.28-29, 2018

Özel Yetenek Sınav Kontrol Otomasyon Sisteminin tek Kartlı Bilgisayar (Single Board Computer-SBC) Sistemleri Üzerinde Çevik Yazılım Geliştirme Yöntemi Kullanılarak Geliştirilmesi

in: SMART TECHNOLOGY SMART MANAGEMENT, Prof.Dr. Vahap TECİM, Yrd.Doç.Dr. Çiğdem TARHAN, Yrd.Doç.Dr. Can AYDIN, Editor, Gülermat Matbaacılık, İzmir, pp.71-80, 2016