Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Louise Bourgeos’ın Heykelleri Üzerine Bir Değerlendirme

Giresun Üniversitesi Karadeniz Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, ss.239-248, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SANAT EĞİTİMİ DİNAMİĞİNDE MÜZELER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Güzel sanatlar Eğitimi toplum bilimler etkileşimi Uluslararası Sempozyumu, 10 - 12 Mayıs 2017

”Sanat Eğitimi Dinamiğinde Müzeler Üzerine Bir Değerlendirme”

”Güzel Sanatlar Eğitimi- Toplum Bilimler Etkileşimi” Uluslararası Sempozyumu, 10 - 12 Mayıs 2017

”Masal Mekanlarının Görünebilirliği Üzerine Bir İnceleme”

MadeBy Artist III Uluslararası Varna Sanat ve TasarımSempozyumu, 25 - 28 Mayıs 2017

Kent ve Sanat Diyaloğunda Isacc Cordal

”Uluslararası Cumhuriyet Sanat Günleri”, 18 - 20 Nisan 2017

Louise Bourgeois’ın Heykelleri Üzerine Bir Değerlendirme

Giresun Üniversitesi I.Ulusal Kadın Sempozyumu, Giresun, Türkiye, 8 - 10 Mart 2017

Bedenden Alınan Kalıpların Sanat Yapıtlarında Hayat Bulması

III. Uluslararası Bilimsel Araştırma Günleri, 8 - 10 Nisan 2016

Sobe

İnönü Ünüversitesi Uluslararası Sanat Sempozyumu ve Sergisi, 15 - 17 Ekim 2015

Oyunumuz Sanat

Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi, 7 - 08 Mayıs 2015

Oyun Sanat ve Felsefe İlişkisi

II. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri, 8 - 10 Nisan 2015

Sanat İçinde Oyun

I. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri, 12 - 13 Mayıs 2014