Mesleki Deneyim

Verdiği Dersler

  • Lisans Fizyoloji

  • Lisans Fizyoloji

  • Yüksek Lisans Solunum Fizyolojisi ve Spirometrik Yöntemler