Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Öğretmenlerin Mülteci Öğrencilere Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Sivas İli Örneği)

Cumhuriyet International Journal of Education – Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, vol.8, no.4, pp.1082-1101, 2019 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bilsem Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ile Yalnızlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

VIIth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Eskişehir, Turkey, 10 - 13 September 2020

Öğretmenlerin Eğitimde Çokkültürlülüğe İlişkin Yeterlik Algıları

SADAB 3rd International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 20 - 21 April 2019

X. İNTERNATİONAL CONGRESS OF EDUCATİONAL RESEARCH

Sınıf Öğretmenlerinin Karakter Eğitimi Hakkındaki Görüşlerinin Analizi, 27 - 30 April 2018, pp.132-149

Books & Book Chapters

YÜKSEKÖĞRETİM

in: TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ (FARKLI ÜLKELERLE KARŞILAŞTIRMALI), Arseven Ayla, Arseven İlhami, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.71-85, 2020