Asst. Prof. AHMET MURAT ÖZKAN


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Yönetim ve Organizasyon AD


Research Areas: Management, Management and Organization, Human Resources Management, Management and Manager Development, Entrepreneurship and Innovation Management

Email: amozkan@cumhuriyet.edu.tr
Office Phone: +90 346 219 1010 Extension: 1747
Web: https://avesis.cumhuriyet.edu.tr/amozkan
Office: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İşletme Bölümü

Foreign Languages

C2 Mastery

C2 Mastery

English

Research Areas

Management

Management and Organization

Human Resources Management

Management and Manager Development

Entrepreneurship and Innovation Management

Academic Titles / Tasks

2010 - Continues

2010 - Continues

Research Assistant

Sivas Cumhuriyet University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

İşletme Bilimine Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Yönetim ve Organizasyon

Undergraduate

Undergraduate

Girişimcilik

Undergraduate

Undergraduate

Yönetim ve Organizasyon

Undergraduate

Undergraduate

İşletme Bilimi - II

Undergraduate

Undergraduate

Girişimcilik

Undergraduate

Undergraduate

İşletme Bilimine Giriş

Undergraduate

Undergraduate

İşletme Bilimine Giriş

Undergraduate

Undergraduate

İşletme Bilimine Giriş

Undergraduate

Undergraduate

İşletme Bilimine Giriş

Undergraduate

Undergraduate

İşletme Bilimine Giriş

Undergraduate

Undergraduate

İşletme Bilimi - II

Undergraduate

Undergraduate

Yönetim Ve Organizasyon

Undergraduate

Undergraduate

Yönetim Ve Organizasyon

Undergraduate

Undergraduate

İşletme Bilimine Giriş

Undergraduate

Undergraduate

İşletme Bilimine Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Örgütsel Davranış

Undergraduate

Undergraduate

Örgütsel Davranış

Undergraduate

Undergraduate

İşletme Bilimi - II

Undergraduate

Undergraduate

Örgütsel Davranış

Undergraduate

Undergraduate

İşletme Bilimi - II

Undergraduate

Undergraduate

İşletme Bilimi - I

Undergraduate

Undergraduate

İşletme Bilimi - I

Undergraduate

Undergraduate

İşletme Bilimine Giriş

Undergraduate

Undergraduate

İşletme Bilimi - I

Undergraduate

Undergraduate

İşletme Bilimi - I

Undergraduate

Undergraduate

İşletme Bilimine Giriş

Undergraduate

Undergraduate

İşletme Bilimine Giriş

Undergraduate

Undergraduate

İşletme Bilimine Giriş

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Çoklu Kurumsal Mantıkların İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarına Etkisi Üzerine Bir Alan Araştırması

ÖZKAN A. M., ANIL İ.

1st International Conference on Frontiers in Academic Research, Konya, Turkey, 18 February 2023, pp.586-594

2017

2017

Islamic Spirituality and Entrepreneurship Assessment of Turkish Youth

ÖZKAN A. M., BAYRAKÇIL A. O.

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON​IT, TOURISM, ECONOMICS, MANAGEMENT​AND AGRICULTURE - ITEMA 2017, Budapest, Hungary, 26 October 2017

2017

2017

Using Entropy weight and MOOSRA to select the best banker for a bank

ULUTAŞ A., ÖZKAN A. M.

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS BUSINESS MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES, 10 - 14 May 2017

2016

2016

Workplace safety an Empirical Study Regarding Academic Education

BAYRAKÇIL A. O., ÖZKAN A. M.

MIRDEC 2016, Conference on Social, Economics, Business and Educational Science, Budapest, Hungary, 24 - 26 May 2016, pp.51

2016

2016

Management style and collectivism at Turkish SMEs

ÖZKAN A. M., BAYRAKÇIL A. O.

MIRDEC 2016, Conference on Social, Economics, Business and Educational Science, Budapest, Hungary, 24 - 26 May 2016, pp.50

2015

2015

Mobbingin örgütsel sessizliğe etkisi hemşireler üzerinde bir araştırma

ALPER AY F., TAĞRAF H., ÖZKAN A. M., FİGEN P.

3. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KONGRESİ, Tokat, Turkey, 6 - 07 November 2015, pp.382-388

2013

2013

Akademik Personelde İşkoliklik: Cumhuriyet Üniversitesinde Bir Araştırma

ÖNCÜL M. S., TAĞRAF H., ÖZKAN A. M.

21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Kütahya, Turkey, 30 May - 01 June 2013

2013

2013

AKADEMİK PERSONELDE İŞKOLİKLİK: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİNDE BİR ARAŞTIRMA

ÖNCÜL M. S., TAĞRAF H., ÖZKAN A. M.

21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Kütahya, Turkey, 30 May 2013, pp.181-185

2012

2012

Hastane Yöneticilerinin Proaktivite düzeylerininin belirlenmesine yönelik araştırma

TOSUN N., ÖZKAN A. M.

10. sağlık kuruluşları kongresi, Mardin, Turkey, 24 - 27 May 2012

Books & Book Chapters

2021

2021

ÜRETİM SEKTÖRÜNDE TÜRK İŞÇİLERİN SIĞINMACI İŞ ARKADAŞLARINA YÖNELİK TUTUMU ve SIĞINMACI ENTEGRASYONU İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

ÖZKAN A. M.

in: Uluslararası Göç Üzerine Akademik Çalışmalar, Arslan Erkan, Editor, Eğitim Yayınevi, İstanbul, pp.188-211, 2021 Sustainable Development

2013

2013

Richard Rorty, Women and the new Pragmatism

Özkan A. M.

in: Philosophy and Organization Theory (Research in the Sociology of Organizations) , İbrahim Anıl, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.365-385, 2013