Res. Asst.AHMET MURAT ÖZKAN


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Yönetim ve Organizasyon AD


Research Areas: Management, Management and Organization, Human Resources Management, Management and Manager Development, Entrepreneurship and Innovation Management

Research Areas

Management

Management and Organization

Human Resources Management

Management and Manager Development

Entrepreneurship and Innovation Management

Academic Titles / Tasks

2010 - Continues

2010 - Continues

Research Assistant

Sivas Cumhuriyet University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

İşletme Bilimine Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Yönetim ve Organizasyon

Undergraduate

Undergraduate

Girişimcilik

Undergraduate

Undergraduate

Yönetim ve Organizasyon

Undergraduate

Undergraduate

İşletme Bilimi - II

Undergraduate

Undergraduate

Girişimcilik

Undergraduate

Undergraduate

İşletme Bilimine Giriş

Undergraduate

Undergraduate

İşletme Bilimine Giriş

Undergraduate

Undergraduate

İşletme Bilimine Giriş

Undergraduate

Undergraduate

İşletme Bilimine Giriş

Undergraduate

Undergraduate

İşletme Bilimine Giriş

Undergraduate

Undergraduate

İşletme Bilimi - II

Undergraduate

Undergraduate

Yönetim Ve Organizasyon

Undergraduate

Undergraduate

Yönetim Ve Organizasyon

Undergraduate

Undergraduate

İşletme Bilimine Giriş

Undergraduate

Undergraduate

İşletme Bilimine Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Örgütsel Davranış

Undergraduate

Undergraduate

Örgütsel Davranış

Undergraduate

Undergraduate

İşletme Bilimi - II

Undergraduate

Undergraduate

Örgütsel Davranış

Undergraduate

Undergraduate

İşletme Bilimi - II

Undergraduate

Undergraduate

İşletme Bilimi - I

Undergraduate

Undergraduate

İşletme Bilimi - I

Undergraduate

Undergraduate

İşletme Bilimine Giriş

Undergraduate

Undergraduate

İşletme Bilimi - I

Undergraduate

Undergraduate

İşletme Bilimi - I

Undergraduate

Undergraduate

İşletme Bilimine Giriş

Undergraduate

Undergraduate

İşletme Bilimine Giriş

Undergraduate

Undergraduate

İşletme Bilimine Giriş

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Çalışma yaşamında sığınmacılar: Türk işçilerin sığınmacı iş arkadaşlarına yönelik tutumu üzerine bir alan araştırması

ÖZKAN A. M. , BAYRAKÇIL A. O.

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.14, no.3, pp.706-719, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

2021

2021

BİLGİ PAYLAŞMA NİYETİNİN PLANLANMIŞ DAVRANIŞ TEORİSİ İLE BİLGİ PAYLAŞMA DAVRANIŞI ARASINDAKİ ARACI ROLÜ

KILIÇ H. A. , OKTAR Ö. F. , ÖZKAN A. M.

International Journal of Management and Administration, vol.5, no.9, pp.132-142, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Religion and Entrepreneurship: an Exploratory Research on Young Turkish Entrepreneurs

ÖZKAN A. M. , KUTLU M. B.

Journal of Current Researches on Business and Economics, vol.7, no.2, pp.359-372, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Management Style at Turkish SMEs

ÖZKAN A. M. , BAYRAKÇIL A. O. , TAĞRAF H.

International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, vol.36, no.1, pp.170-179, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

MANAGEMENT STYLE AND COLLECTIVISM AT TURKISH SMES: AN EXPLORATORY STUDY

ÖZKAN A. M. , BAYRAKÇIL A. O. , TAĞRAF H.

JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR RESEARCH, vol.2, no.2, pp.114-134, 2017 (ESCI) Sustainable Development identifier

2016

2016

Sağlik Kurumlarinda Mobbing ve Örgütsel Sessizliğe Etkisi

ALPER AY F., TAĞRAF H., ÖZKAN A. M. , ÖZŞAHİN F.

Akademik Bakış Dergisi, no.58, pp.816-837, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

Sağlık kurumlarında mobbing ve örgütsel sessizliğe etkisi

ALPER AY F., TAĞRAF H., ÖZKAN A. M. , ÖZŞAHİN F.

Akademik Bakış Dergisi, no.58, pp.816-837, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

Corporate Social Responsibility Practices of SMEs in Central Anatolia

TAĞRAF H., ÖZKAN A. M.

Merit Research Journal of Business and Management, vol.4, no.4, pp.27-33, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2016

2016

Çalışanların örgütsel adalet algıları ve performans arasındaki ilişki Bir sağlık kuruluşunda araştırma

TAĞRAF H., ÖZKAN A. M. , Şahin İ.

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.17, no.2, pp.67-83, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARI VE PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ BİR SAĞLIK KURULUŞUNDA ARAŞTIRMA

TAĞRAF H., ÖZKAN A. M. , Şahin İ.

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.17, no.2, pp.67-83, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

A privacy based money making model proposal on social networks

YOZGAT U., ÖZKAN A. M. , OKTAR Ö. F.

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, vol.9, no.2, pp.83-99, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2017

2017

Islamic Spirituality and Entrepreneurship Assessment of Turkish Youth

ÖZKAN A. M. , BAYRAKÇIL A. O.

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON​IT, TOURISM, ECONOMICS, MANAGEMENT​AND AGRICULTURE - ITEMA 2017, Budapest, Hungary, 26 October 2017

2017

2017

Using Entropy weight and MOOSRA to select the best banker for a bank

ULUTAŞ A., ÖZKAN A. M.

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS BUSINESS MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES, 10 - 14 May 2017

2016

2016

Management style and collectivism at Turkish SMEs

ÖZKAN A. M. , BAYRAKÇIL A. O.

MIRDEC 2016, Conference on Social, Economics, Business and Educational Science, Budapest, Hungary, 24 - 26 May 2016, pp.50

2016

2016

Workplace safety an Empirical Study Regarding Academic Education

BAYRAKÇIL A. O. , ÖZKAN A. M.

MIRDEC 2016, Conference on Social, Economics, Business and Educational Science, Budapest, Hungary, 24 - 26 May 2016, pp.51

2015

2015

Mobbingin örgütsel sessizliğe etkisi hemşireler üzerinde bir araştırma

ALPER AY F., TAĞRAF H., ÖZKAN A. M. , FİGEN P.

3. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KONGRESİ, Tokat, Turkey, 6 - 07 November 2015, pp.382-388

2013

2013

Akademik Personelde İşkoliklik: Cumhuriyet Üniversitesinde Bir Araştırma

ÖNCÜL M. S. , TAĞRAF H., ÖZKAN A. M.

21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Kütahya, Turkey, 30 May - 01 June 2013

2012

2012

Hastane Yöneticilerinin Proaktivite düzeylerininin belirlenmesine yönelik araştırma

TOSUN N., ÖZKAN A. M.

10. sağlık kuruluşları kongresi, Mardin, Turkey, 24 - 27 May 2012

Books & Book Chapters

2021

2021

ÜRETİM SEKTÖRÜNDE TÜRK İŞÇİLERİN SIĞINMACI İŞ ARKADAŞLARINA YÖNELİK TUTUMU ve SIĞINMACI ENTEGRASYONU İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

ÖZKAN A. M.

in: Uluslararası Göç Üzerine Akademik Çalışmalar, Arslan Erkan, Editor, Eğitim Yayınevi, İstanbul, pp.188-211, 2021 Sustainable Development

2013

2013

Richard Rorty, Women and the new Pragmatism

Özkan A. M.

in: Philosophy and Organization Theory (Research in the Sociology of Organizations) , İbrahim Anıl, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.365-385, 2013