Arş.Gör.

AHMET MURAT ÖZKAN


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Yönetim ve Organizasyon AD

Araştırma Alanları

İşletme, Yönetim ve Organizasyon, İnsan Kaynakları Yönetimi, Yönetim ve Yönetici Geliştirme, Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

İşletme Bilimine Giriş

Lisans

Lisans

Yönetim ve Organizasyon

Lisans

Lisans

Girişimcilik

Lisans

Lisans

Yönetim ve Organizasyon

Lisans

Lisans

İşletme Bilimi - II

Lisans

Lisans

Girişimcilik

Lisans

Lisans

İşletme Bilimine Giriş

Lisans

Lisans

İşletme Bilimine Giriş

Lisans

Lisans

İşletme Bilimine Giriş

Lisans

Lisans

İşletme Bilimine Giriş

Lisans

Lisans

İşletme Bilimine Giriş

Lisans

Lisans

İşletme Bilimi - II

Lisans

Lisans

Yönetim Ve Organizasyon

Lisans

Lisans

Yönetim Ve Organizasyon

Lisans

Lisans

İşletme Bilimine Giriş

Lisans

Lisans

İşletme Bilimine Giriş

Lisans

Lisans

Örgütsel Davranış

Lisans

Lisans

Örgütsel Davranış

Lisans

Lisans

İşletme Bilimi - II

Lisans

Lisans

Örgütsel Davranış

Lisans

Lisans

İşletme Bilimi - II

Lisans

Lisans

İşletme Bilimi - I

Lisans

Lisans

İşletme Bilimi - I

Lisans

Lisans

İşletme Bilimine Giriş

Lisans

Lisans

İşletme Bilimi - I

Lisans

Lisans

İşletme Bilimi - I

Lisans

Lisans

İşletme Bilimine Giriş

Lisans

Lisans

İşletme Bilimine Giriş

Lisans

Lisans

İşletme Bilimine Giriş

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE BULANIK GRİ İLİŞKİSEL ANALİZİ YÖNTEMLERİ KULLANILARAK PERSONEL SEÇİMİ YAPILMASI

ULUTAŞ A. , ÖZKAN A. M. , TAĞRAF H.

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.17, ss.223-232, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Religion and Entrepreneurship: an Exploratory Research on Young Turkish Entrepreneurs

ÖZKAN A. M. , KUTLU M. B.

Journal of Current Researches on Business and Economics, cilt.7, ss.359-372, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

MANAGEMENT STYLE AND COLLECTIVISM AT TURKISH SMES: AN EXPLORATORY STUDY

ÖZKAN A. M. , BAYRAKÇIL A. O. , TAĞRAF H.

JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR RESEARCH, cilt.2, ss.114-134, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2016

2016

Sağlik Kurumlarinda Mobbing ve Örgütsel Sessizliğe Etkisi

ALPER AY F. , TAĞRAF H. , ÖZKAN A. M. , ÖZŞAHİN F.

Akademik Bakış Dergisi, ss.816-837, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARI VE PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ BİR SAĞLIK KURULUŞUNDA ARAŞTIRMA

TAĞRAF H. , ÖZKAN A. M. , Şahin İ.

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.17, ss.67-83, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Sağlık kurumlarında mobbing ve örgütsel sessizliğe etkisi

ALPER AY F. , TAĞRAF H. , ÖZKAN A. M. , ÖZŞAHİN F.

Akademik Bakış Dergisi, ss.816-837, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

A privacy based money making model proposal on social networks

YOZGAT U., ÖZKAN A. M. , OKTAR Ö. F.

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, cilt.9, ss.83-99, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

Using Entropy weight and MOOSRA to select the best banker for a bank

ULUTAŞ A. , ÖZKAN A. M.

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS BUSINESS MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES, 10 - 14 Mayıs 2017

2016

2016

Workplace safety an Empirical Study Regarding Academic Education

BAYRAKÇIL A. O. , ÖZKAN A. M.

MIRDEC 2016, Conference on Social, Economics, Business and Educational Science, Budapest, Macaristan, 24 - 26 Mayıs 2016, ss.51

2016

2016

Management style and collectivism at Turkish SMEs

ÖZKAN A. M. , BAYRAKÇIL A. O.

MIRDEC 2016, Conference on Social, Economics, Business and Educational Science, Budapest, Macaristan, 24 - 26 Mayıs 2016, ss.50

2015

2015

Mobbingin örgütsel sessizliğe etkisi hemşireler üzerinde bir araştırma

ALPER AY F. , TAĞRAF H. , ÖZKAN A. M. , FİGEN P.

3. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KONGRESİ, Tokat, Türkiye, 6 - 07 Kasım 2015, ss.382-388