Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bir Osmanlı Eğitim Mirası Olarak Mektebi Sultani (Galatasaray Lisesi)’nin Eğitim Tarihimizdeki Yeri veÖnemi

The 13th International Congress on Educational Administration, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.994-996