Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bir Osmanlı Eğitim Mirası Olarak Mektebi Sultani (Galatasaray Lisesi)’nin Eğitim Tarihimizdeki Yeri veÖnemi

The 13th International Congress on Educational Administration, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018, ss.994-996