Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Some Considerations on Mistakes in Understanding the Problem of Evil

Ulum, vol.3, no.1, pp.35-44, 2020 (Other Refereed National Journals)

RISING ENVIRONMENTAL CONSCIOUSNESS AND RECLASSIFICATION OF THE CLASSICAL ARGUMENTS

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, vol.16, no.1, pp.631-641, 2012 (Journal Indexed in ESCI) identifier

WHICH IS DIFFICULT: BELIEVE OR DENY?

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, vol.16, no.1, pp.643-654, 2012 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Seyyid Şerif Cürcânî’nin Varlık Tasavvuru

Uluslararası 14. ve 15. Yüzyıl İslam Düşüncesinde Felsefe, Kelam ve Tasavvuf Sempozyumu, 13 - 17 July 2020

Etimolojik Açıdan Ölümsüzlük Problemi

II. Uluslararası Dil, Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi, Mardin, Turkey, 24 September 2020, vol.1, pp.109-120

Hz. Peygamber’in Model Oluşu Bağlamında Ahlakın Kaynağı Problemine Bir Bakış

2. Uluslararası Mevlana İlahiyat ve Felsefe Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 4 - 06 May 2018, pp.13

Din Felsefesinin Temel Dayanaklarından Birisi Olması Bağlamında Felsefe-Sosyoloji İlişkisine Bir Bakış

2. Uluslararası Mevlana İlahiyat ve Felsefe Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 4 - 06 May 2018, pp.7

Tasarım ve Evrim Kuramları Bağlamında Sanat ve Estetiğe Bir Bakış

2. Uluslararası Sanat, Estetik Sempozyumu ve Sergisi, Elazığ, Turkey, 19 - 21 April 2018, pp.200

Gâye ve Nizam Delili Işığında Şemseddin Sivâsî nin Gülşen Âbâd İsimli Eseri

Osmanlılar Döneminde Sivas Sempozyumu, Sivas, Turkey, 21 - 25 May 2007, vol.2, pp.147

Books & Book Chapters

Din Felsefesine Giriş

in: Din Felsefesi, Rıfat Atay, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.11-26, 2019