Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hz. Peygamber’in Model Oluşu Bağlamında Ahlakın Kaynağı Problemine Bir Bakış

2. Uluslararası Mevlana İlahiyat ve Felsefe Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2018, ss.13

Din Felsefesinin Temel Dayanaklarından Birisi Olması Bağlamında Felsefe-Sosyoloji İlişkisine Bir Bakış

2. Uluslararası Mevlana İlahiyat ve Felsefe Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2018, ss.7

Tasarım ve Evrim Kuramları Bağlamında Sanat ve Estetiğe Bir Bakış

2. Uluslararası Sanat, Estetik Sempozyumu ve Sergisi, Elazığ, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2018, ss.200

Gâye ve Nizam Delili Işığında Şemseddin Sivâsî nin Gülşen Âbâd İsimli Eseri

Osmanlılar Döneminde Sivas Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2007, cilt.2, ss.147

Kitap & Kitap Bölümleri

Din Felsefesi

Din Felsefesine Giriş, Rıfat Atay, Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.11-26, 2019