Mesleki Deneyim

Verdiği Dersler

 • Ön Lisans Genel İşletme

 • Ön Lisans Sigortacılığa Giriş

 • Ön Lisans Sigortacılık

 • Ön Lisans Ekip Çalışması ve Liderlik

 • Ön Lisans İktisada Giriş

 • Ön Lisans Finasal Okuryazarlık

 • Ön Lisans Genel Muhasebe

 • Ön Lisans Genel İşletme

 • Ön Lisans Makro İktisat

 • Ön Lisans Bilgisayarlı Muhasebe

 • Ön Lisans Ticaret Hukuk Bilgisi

 • Ön Lisans Ticaret Hukuku

 • Ön Lisans Ticaret Hukuk Bilgisi

 • Ön Lisans Bireysel Emeklilik Sistemi

 • Ön Lisans Bireysel Emeklilik Sistemi

 • Ön Lisans Genel İşletme

 • Ön Lisans Sigortacılıkta Risk Yönetimi

 • Ön Lisans Bilgisayarlı Muhasebe - I

 • Ön Lisans Sigorta Muhasebesi

 • Ön Lisans Makro İktisat

 • Ön Lisans Finansal Okur Yazarlık

 • Ön Lisans Hasar İşlemleri

 • Ön Lisans Ticari Matematik

 • Ön Lisans İktisada Giriş

 • Ön Lisans Uluslararası Finansal Kuruluşlar

 • Ön Lisans Sigorta İşlemleri

 • Ön Lisans Genel İletişim

 • Ön Lisans İngilizce - II

 • Ön Lisans İletişim Bilimi - I

 • Ön Lisans Makro İktisat

 • Ön Lisans Sigortacılığa Giriş

 • Ön Lisans Yönlendirilmiş Çalışma II

 • Ön Lisans Yönetici Sekreterliği

 • Ön Lisans İletişim Bilimi - II

 • Ön Lisans Türk Dili - II

 • Ön Lisans Uluslararası Finansal Kuruluşlar

 • Ön Lisans İstatistik

 • Ön Lisans Ticari Matematik

 • Ön Lisans Uluslararası Bankacılık

 • Ön Lisans Davraniş Bilimleri - I

 • Ön Lisans Genel İletişim

 • Ön Lisans Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi - II

 • Ön Lisans Davraniş Bilimleri - II