Education Information

Education Information

  • 2018 - Continues Doctorate

    Anadolu University, Instıtute Of Socıal Scıences, Department Of Busıness Admınıstratıon, Turkey

  • 2005 - 2008 Postgraduate

    Sivas Cumhuriyet University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

  • 2001 - 2005 Undergraduate

    Sivas Cumhuriyet University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey