General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Finans Ve Bankacılık Bölümü, Sigortacılık Ve Aktüerya Anabilim Dalı

Metrics

Publication

21

Thesis Advisory

6

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals