General Information

Institutional Information

Unit
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Department
Ekonometri Bölümü
Program
Yöneylem Anabilimdalı