Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yıllardır Romatoid Artrit olarak takip edilen Sistemik Lupus Eritematozus Olgusu

XVI.ULUSAL ROMATOLOJİ KONGRESİ, ROMATOLOJİ 2015 KONFERANSI, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015

Bilateral simetrik poliartritle başvuran hastada Granülomatöz Polianjiit Wegener

XVI.ULUSAL ROMATOLOJİ KONGRESİ, ROMATOLOJİ 2015 KONFERANSI, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015

Renal AA amiloidoz ve Sakroiliit olgu sunumu

XVI.ULUSAL ROMATOLOJİ KONGRESİ, ROMATOLOJİ 2015 KONFERANSI, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015

Romatoid Artritli hastada masif proteinüri ve interstisyel pnömoni

XVI.ULUSAL ROMATOLOJİ KONGRESİ, ROMATOLOJİ 2015 KONFERANSI, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015, cilt.7, ss.178

Primer glomerülonefrit ile takipli olgularda MEFV mutasyon sıklığı

32. ULUSAL NEFROLOJİ HİPERTANSİYON DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESİ, Türkiye, 21 - 25 Ekim 2015, cilt.24, ss.219

Could the neutrophil to lymphocyte ratio be a poor prognostic factor for lung cancers?

50th Annual Meeting of the American-Society-of-Clinical-Oncology, Illinois, Amerika Birleşik Devletleri, 30 Mayıs - 03 Haziran 2014, cilt.32 identifier