Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Nefis Nazariyesi Çerçevesinde Fahrettin er Razi nin Ahlak Düşüncesi

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, cilt.18, sa.1, ss.199-225, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müneccimbaşı Ahmet Dede nin Şerhu Ahlakı Adud adlı eseri bağlamında siyaset düşüncesi

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, cilt.18, sa.1, ss.155-197, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İhvan-ı Safa’nın Görüşleri Çerçevesinde Mehdilik Düşüncesinin Felsefi Arka Planı

Uluslararası Mehdilik Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 29 - 30 Eylül 2017, ss.67-89

Cami ve Kadın

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Sivas Müftülüğü, Türkiye, 23 Kasım 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

İslam Ahlak Felsefesi

Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları No: 188, 2018