Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

A Comparative Clinical Study of Three Fissure Sealants on Primary Teeth: 24-Month Results

JOURNAL OF CLINICAL PEDIATRIC DENTISTRY, vol.39, no.2, pp.113-119, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Clinical evaluation of apex locator and radiography in primary teeth

INTERNATIONAL JOURNAL OF PAEDIATRIC DENTISTRY, vol.25, no.3, pp.199-203, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Flexural and Microtensile Bond Strength of Bulk Fill Materials

JOURNAL OF CLINICAL PEDIATRIC DENTISTRY, vol.39, no.3, pp.241-246, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Traumatic dental injuries in children. Experience of a hospital in the central Anatolia region of Turkey.

European journal of paediatric dentistry, vol.15, no.1, pp.17-22, 2014 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

KTP laser on microleakage of compomer restorations in Class V restorations.

The Journal of clinical pediatric dentistry, vol.38, no.1, pp.13-7, 2013 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Moebius Sendromlu Hastada Dental Tedavi: Olgu Sunumu

SDÜ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.12, no.2, pp.237-240, 2021 (Other Refereed National Journals)

Influence of Caries and Oral Health Status on the Prevalence of Dental Erosion in 7–14-Year-Old-Children in Turkey

Cumhuriyet Dental Journal, vol.23, no.3, pp.221-231, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License identifier

Oral Mucosal White Lesions

Ankara Medical Journal, vol.19, no.3, pp.670-683, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Aggressive Peripheral Giant Cell Granuloma in Posterior Mandible– Case Report in A Child

Cumhuriyet Dental Journal, vol.22, no.3, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Indispensable for Preventıve Dentistry: Fissure Sealants

Online Journal of Dentistry Oral Health, vol.1, no.5, pp.1-3, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Current Approaches to Primary Teeth Amputation Therapies

Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

PYOGENIC GRANULOMA: A CASE REPORT

CUMHURIYET DENTAL JOURNAL, vol.20, no.2, pp.77-84, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

Conservative Treatment of Dentigerous Cysts: Two CaseReports

Journal of Dentistry and Oral Biology, vol.2, no.11, pp.1071-1074, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Microtensile Bond Strength of One vs Two Layer Applications of Three Disposable Seventh Generation Adhesives

Journal of Dental Problems and Solutions eertechz, vol.2, no.1, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Peripheral ossifying fibroma associated with actinomycosis

Journal of Pediatric Dentistry, vol.2, no.2, pp.70, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Root filling materials for primary teeth Süt dişi kanal dolgu materyalleri

Cumhuriyet Dental Journal, vol.16, no.2, pp.158-164, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Comparing the antibacterial activity of gaseous ozone and chlorhexidine solution on a tooth cavity model

Journal of Clinical and Experimental Dentistry, vol.5, no.3, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

Dental anomalies in the primary dentition of Turkish children.

European journal of dentistry, vol.6, no.2, pp.178-83, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier identifier

Bitirme ve parlatma sistemlerinin arka diş kompozitlerinin yüzey düzgünlüğüne etkisi

Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.19, no.1, pp.9-14, 2010 (Other Refereed National Journals)

Pyogeniic granuloma: A case report Piyojenik granüloma: Olgu raporu

Cumhuriyet Dental Journal, vol.13, no.2, pp.86-90, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Komplike Kuron Kırığı Olgusunda Cam Fiber Post destekli Kompozit Restorasyonu: Olgu Raporu ve 18 Aylık Takip

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.19, no.3, pp.197-202, 2009 (Other Refereed National Journals)

Farklı Yapıdaki Kompozit Rezin Materyallerinin Su Emilimi ve Suda Çözünürlük Değerlerinin Karşılaştırılması

Cumhuriyet ÜniversitesiDi Hekimlii Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, pp.22-28, 2009 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sürmemiş Daimi Keser Diş Ve İlişkili Dental Anomalilere Multidisipliner Tedavi Yaklaşımı: Bir Olgu Sunumu.

Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Kongresi, Wyndham Grand Otel, Kayseri, Kayseri, Turkey, 26 February 2020

Adolesan Bir Hastada Endodontik Olarak Yenilenen Kök Kanal Tedavili Dişlerin Multidisipliner Yaklaşım İle Rehabilitasyonu

Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Kongresi, Wyndham Grand Otel, Kayseri, Kayseri, Turkey, 26 February 2020

Comparison of Apically Extruded Debris Using Different File Systems on Primary Teeth, 4-7 Eylül İstanbul kongre merkezi, İstanbul

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 04 September 2019

Perceptions and Attitudes of Dentists About Systemic Emergencies

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 04 September 2019

Aggressive Peripheral Giant Cell Granuloma in Posterior Mandible– Case Report in a Child

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 04 September 2019

The effect of chelating agentson the push-out bond strength of proroot MTA and endosequence root repair material

The 11th International Federation of Endodontic Associations World Endodontic Congress, Seoul, Korea, Seoul, South Korea, 4 - 07 October 2018

Şiddetli Ekstrüze Olmuş Daimi Dişe Acil Tedavi Yaklaşımı: 6 Yıllık Takip

TDB 23. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Turkey, 21 - 24 September 2017

Farklı yapıdaki pit ve fissür örtücülerin mikrosızıntılarının değerlendirilmesi

23.Uluslararası İzdo Bilimsel Kongre Ve Sergisi, Turkey, 18 - 20 November 2016

Mandibular Dentigeröz Kistin Konservatif Tedavisi Bir Olgu Sunumu

23.Uluslararası İzdo Bilimsel Kongre Ve Sergisi, Turkey, 18 - 20 November 2016

Farklı yapıdaki pit ve fissür örtücülerin bağlanma kuvvetlerinin değerlendirilmesi

Restoratif Dişhekimliği Derneği 20. uluslararası Bilimsel Kongresi, Turkey, 27 - 28 October 2016

Books & Book Chapters

Başlangıç Çürük Lezyonlarında Ozonun Remineralizasyon Etkisi

in: ÇOCUKLARDA BAŞLANGIÇ ÇÜRÜK LEZYONLARI VE GÜNCEL GELİŞMELER, Neşe AKAL, Editor, Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ankara, pp.47-52, 2021

Çocuk ve Genç Erişkinlerde Sık Karşılaşılan Periodontal Problemler ve Ağız Hastalıkları

in: Pedodonti Akıl Notları, Didem ÖZDEMİR ÖZENEN, Editor, Güneş Tıp Kitapevleri, pp.309-318, 2019