Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Comparison of the EndoVac System and Conventional Needle Irrigation on Removal of the Smear Layer in Primary Molar Root Canals

NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, cilt.20, sa.9, ss.1168-1174, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Comparison of the Antimicrobial Efficacy of the EndoVac System and Conventional Needle Irrigation in Primary Molar Root Canals

JOURNAL OF CLINICAL PEDIATRIC DENTISTRY, cilt.41, sa.4, ss.284-288, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A Comparative Clinical Study of Three Fissure Sealants on Primary Teeth: 24-Month Results

JOURNAL OF CLINICAL PEDIATRIC DENTISTRY, cilt.39, sa.2, ss.113-119, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Clinical evaluation of apex locator and radiography in primary teeth

INTERNATIONAL JOURNAL OF PAEDIATRIC DENTISTRY, cilt.25, sa.3, ss.199-203, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Flexural and Microtensile Bond Strength of Bulk Fill Materials

JOURNAL OF CLINICAL PEDIATRIC DENTISTRY, cilt.39, sa.3, ss.241-246, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Accuracy of three different apex locators and visual exam in primary teeth with and without root resorption in vitro.

European journal of paediatric dentistry, cilt.15, sa.4, ss.381-4, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Traumatic dental injuries in children. Experience of a hospital in the central Anatolia region of Turkey.

European journal of paediatric dentistry, cilt.15, sa.1, ss.17-22, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

KTP laser on microleakage of compomer restorations in Class V restorations.

The Journal of clinical pediatric dentistry, cilt.38, sa.1, ss.13-7, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Oral Mucosal White Lesions

Ankara Medical Journal, cilt.19, sa.3, ss.670-683, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Indispensable for Preventıve Dentistry: Fissure Sealants

Online Journal of Dentistry Oral Health, cilt.1, sa.5, ss.1-3, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Aggressive Peripheral Giant Cell Granuloma in Posterior Mandible– Case Report in A Child

Cumhuriyet Dental Journal, cilt.22, sa.3, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Current Approaches to Primary Teeth Amputation Therapies

Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The effect of four irrigation techniques on the amount of apically extruded debris in pulpectomy of primary teeth

Yeditepe Dental Journal, cilt.14, sa.1, ss.13-18, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Conservative Treatment of Dentigerous Cysts: Two CaseReports

Journal of Dentistry and Oral Biology, cilt.2, sa.11, ss.1071-1074, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PYOGENIC GRANULOMA: A CASE REPORT

Cumhuriyet Dental Journal, ss.77-84, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Microtensile Bond Strength of One vs Two Layer Applications of Three Disposable Seventh Generation Adhesives

Journal of Dental Problems and Solutions eertechz, cilt.2, sa.1, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Peripheral ossifying fibroma associated with actinomycosis

Journal of Pediatric Dentistry, cilt.2, sa.2, ss.70, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Root filling materials for primary teeth Süt dişi kanal dolgu materyalleri

Cumhuriyet Dental Journal, cilt.16, sa.2, ss.158-164, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Comparing the antibacterial activity of gaseous ozone and chlorhexidine solution on a tooth cavity model

Journal of Clinical and Experimental Dentistry, cilt.5, sa.3, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Dental anomalies in the primary dentition of Turkish children.

European journal of dentistry, cilt.6, sa.2, ss.178-83, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier identifier

Bitirme ve parlatma sistemlerinin arka diş kompozitlerinin yüzey düzgünlüğüne etkisi

Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.19, sa.1, ss.9-14, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pyogeniic granuloma: A case report Piyojenik granüloma: Olgu raporu

Cumhuriyet Dental Journal, cilt.13, sa.2, ss.86-90, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Komplike Kuron Kırığı Olgusunda Cam Fiber Post destekli Kompozit Restorasyonu: Olgu Raporu ve 18 Aylık Takip

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.19, sa.3, ss.197-202, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Yapıdaki Kompozit Rezin Materyallerinin Su Emilimi ve Suda Çözünürlük Değerlerinin Karşılaştırılması

Cumhuriyet ÜniversitesiDi Hekimlii Fakültesi Dergisi, cilt.12, sa.1, ss.22-28, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sürmemiş Daimi Keser Diş Ve İlişkili Dental Anomalilere Multidisipliner Tedavi Yaklaşımı: Bir Olgu Sunumu.

Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Kongresi, Wyndham Grand Otel, Kayseri, Kayseri, Türkiye, 26 Şubat 2020

Adolesan Bir Hastada Endodontik Olarak Yenilenen Kök Kanal Tedavili Dişlerin Multidisipliner Yaklaşım İle Rehabilitasyonu

Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Kongresi, Wyndham Grand Otel, Kayseri, Kayseri, Türkiye, 26 Şubat 2020

Comparison of Apically Extruded Debris Using Different File Systems on Primary Teeth, 4-7 Eylül İstanbul kongre merkezi, İstanbul

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 04 Eylül 2019

Perceptions and Attitudes of Dentists About Systemic Emergencies

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 04 Eylül 2019

Aggressive Peripheral Giant Cell Granuloma in Posterior Mandible– Case Report in a Child

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 04 Eylül 2019

The effect of chelating agentson the push-out bond strength of proroot MTA and endosequence root repair material

The 11th International Federation of Endodontic Associations World Endodontic Congress, Seoul, Korea, Seoul, Güney Kore, 4 - 07 Ekim 2018

Şiddetli Ekstrüze Olmuş Daimi Dişe Acil Tedavi Yaklaşımı: 6 Yıllık Takip

TDB 23. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017

Farklı yapıdaki pit ve fissür örtücülerin mikrosızıntılarının değerlendirilmesi

23.Uluslararası İzdo Bilimsel Kongre Ve Sergisi, Türkiye, 18 - 20 Kasım 2016

Mandibular Dentigeröz Kistin Konservatif Tedavisi Bir Olgu Sunumu

23.Uluslararası İzdo Bilimsel Kongre Ve Sergisi, Türkiye, 18 - 20 Kasım 2016

Farklı yapıdaki pit ve fissür örtücülerin bağlanma kuvvetlerinin değerlendirilmesi

Restoratif Dişhekimliği Derneği 20. uluslararası Bilimsel Kongresi, Türkiye, 27 - 28 Ekim 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

Başlangıç Çürük Lezyonlarında Ozonun Remineralizasyon Etkisi

ÇOCUKLARDA BAŞLANGIÇ ÇÜRÜK LEZYONLARI VE GÜNCEL GELİŞMELER, Neşe AKAL, Editör, Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ankara, ss.47-52, 2021

Çocuk ve Genç Erişkinlerde Sık Karşılaşılan Periodontal Problemler ve Ağız Hastalıkları

Pedodonti Akıl Notları, Didem ÖZDEMİR ÖZENEN, Editör, Güneş Tıp Kitapevleri, ss.309-318, 2019