Education Information

Education Information

 • 1998 - 2003 Doctorate

  Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği (Dr), Turkey

 • 1995 - 1998 Postgraduate

  Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği (Dr), Turkey

 • 1991 - 1995 Undergraduate

  Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2003 Doctorate

  Alkilaromatik karışımların hidrodealkilasyonu-hidrokrakingi katalizör geliştirilmesi

  Ankara University, Instıtute Of Scıence

 • 1998 Postgraduate

  Ekstraktif sitrik asit fermentasyonu

  Ankara University, Instıtute Of Scıence

Foreign Languages

 • B1 Intermediate German

 • B2 Upper Intermediate English