Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bilimsel Alanı Yeniden Yapılandıran Bloom Taksonomisine Göre Fen ve Teknoloji Dersi Yazılı Sorularının İncelenmesi

Journal of Turkish Science Education, cilt.7, sa.1, ss.13-25, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Anatomy of Mistakes: Categorizing Students’xx Mistakes in Mathematics within Learning Theories

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PRİMARY SCHOOL TEACHERS’xx VİEWS ABOUT THE NEW TURKİSH PRIMARY SCHOOL MATHEMATİCS CURRICULUM

E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİNECE ACADEMY, cilt.4, sa.2, ss.270-280, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Is my school an effective school ? Headmaster and teacher views

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, İspanya, 2 - 05 Şubat 2012, cilt.46, ss.3471-3476 identifier