Dr.Öğr.Üyesi

AYHAN ÜSTÜNDAŞ


Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

İnşaat

Yapı Denetimi

Eğitim Bilgileri

1991 - 1997

1991 - 1997

Doktora

Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

1987 - 1989

1987 - 1989

Yüksek Lisans

Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

1980 - 1984

1980 - 1984

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Türkiye

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Araştırma Alanları

Jeoloji Mühendisliği , Genel Jeoloji, Saha Jeolojisi (Genel Haritalar, Grafikler), Stratigrafi, Tektonik (Paleotektonik, Neotektonik, Sismotektonik), Yapısal Jeoloji, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2000 - Devam Ediyor

2000 - Devam Ediyor

Yrd.Doç.Dr.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, İnşaat

1999 - 2000

1999 - 2000

Yrd.Doç.Dr.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksek Okulu, Divriği Myo

1993 - 1999

1993 - 1999

Öğretim Görevlisi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksek Okulu, Teknik programlar Bölümü

Verdiği Dersler

Ön Lisans

Ön Lisans

Yapı İşletmesi

Ön Lisans

Ön Lisans

Zemin Mekaniği I

Ön Lisans

Ön Lisans

Büro Ve Şantiye Organizasyonu

Ön Lisans

Ön Lisans

Büro Ve Şantiye Organizasyonu

Ön Lisans

Ön Lisans

Genel Jeoloji

Ön Lisans

Ön Lisans

Topoğrafya

Ön Lisans

Ön Lisans

Topoğrafya

Ön Lisans

Ön Lisans

Zemin Mekaniği

Ön Lisans

Ön Lisans

Zemin Mekaniği I

Ön Lisans

Ön Lisans

Topoğrafya

Ön Lisans

Ön Lisans

Zemin Mekaniği II

Ön Lisans

Ön Lisans

Zemin Mekaniği II

Ön Lisans

Ön Lisans

Sistem Analizi Ve Tasarım

Ön Lisans

Ön Lisans

Haritalar ve Kullanımı

Ön Lisans

Ön Lisans

Haritalar ve Kullanımı

Ön Lisans

Ön Lisans

Mineraloji

Ön Lisans

Ön Lisans

Sistem Analizi Ve Tasarım

Ön Lisans

Ön Lisans

Traverten Jeolojisi

Ön Lisans

Ön Lisans

Saha Jeolojisi

Ön Lisans

Ön Lisans

Mineralojisi ve Petrografi

Ön Lisans

Ön Lisans

Petrografi

Ön Lisans

Ön Lisans

Genel Jeoloji

Ön Lisans

Ön Lisans

Topografya

Ön Lisans

Ön Lisans

Topografya

Ön Lisans

Ön Lisans

Genel Jeoloji

Ön Lisans

Ön Lisans

Sistem Analizi ve Tasarım

Ön Lisans

Ön Lisans

Mermer Mineralojisi ve Petrografi

Ön Lisans

Ön Lisans

Doğaltaş Mineralojisi ve Petrografi

Lisans

Lisans

Temel Bilgi Teknolojileri - I

Lisans

Lisans

Temel Bilgisayar Bilimleri

Ön Lisans

Ön Lisans

Bilgisayar Kullanımı

Lisans

Lisans

Bilgisayar - II

Ön Lisans

Ön Lisans

Topoğrafya

Lisans

Lisans

Temel Bilgi Teknolojileri - II

Ön Lisans

Ön Lisans

Maden Yatakları ve Hammadde

Ön Lisans

Ön Lisans

Bilgisayar Kullanımı

Lisans

Lisans

Bilgisayar - II

Ön Lisans

Ön Lisans

Mermer Mineralojisi ve Petrografi

Lisans

Lisans

Temel Bilgisayar Bilimleri

Lisans

Lisans

Temel Bilgi Teknolojileri - II

Lisans

Lisans

Bilgisayar - I

Lisans

Lisans

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

Lisans

Lisans

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı - I

Lisans

Lisans

Bilgisayar - II

Lisans

Lisans

Bilgisayar - I

Ön Lisans

Ön Lisans

Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı

Lisans

Lisans

Temel Bilgi Teknolojileri - I

Lisans

Lisans

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı - I

Lisans

Lisans

Temel Bilgisayar Bilimleri

Lisans

Lisans

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

Ön Lisans

Ön Lisans

Sistem Analizi ve Tasarım

Lisans

Lisans

Bilgisayar - I

Ön Lisans

Ön Lisans

Bilgisayar - II

Ön Lisans

Ön Lisans

Bilgisayar - I

Ön Lisans

Ön Lisans

Saha Jeolojisi

Lisans

Lisans

Bilgisayar - II

Ön Lisans

Ön Lisans

Sistem Analizi ve Tasarım

Lisans

Lisans

Bilgisayar - I

Lisans

Lisans

Bilgisayar - II

Ön Lisans

Ön Lisans

Saha Jeolojisi

Ön Lisans

Ön Lisans

Saha Jeolojisi

Lisans

Lisans

Bilgisayar - II

Lisans

Lisans

Bilgisayar - II

Ön Lisans

Ön Lisans

Mineralojisi ve Petrografi

Lisans

Lisans

Bilgisayar - I

Lisans

Lisans

Temel Bilgisayar Bilimleri

Lisans

Lisans

Bilgisayar - I

Ön Lisans

Ön Lisans

Bilgisayar - II

Ön Lisans

Ön Lisans

Mineraloji

Ön Lisans

Ön Lisans

Harita Bilgisi

Ön Lisans

Ön Lisans

Topğ.ve Jeolojik Harita Bilgisi

Lisans

Lisans

Bilgisayar - I

Ön Lisans

Ön Lisans

Genel Jeoloji

Ön Lisans

Ön Lisans

Topğ.ve Jeolojik Harita Bilgisi

Ön Lisans

Ön Lisans

Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı

Ön Lisans

Ön Lisans

Programlama

Ön Lisans

Ön Lisans

Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı

Ön Lisans

Ön Lisans

Bilgisayar - I

Ön Lisans

Ön Lisans

Temel Bilgisayar Bilimleri

Lisans

Lisans

Bilgisayar

Lisans

Lisans

Bilgisayar

Ön Lisans

Ön Lisans

Ekonomik Jeoloji

Ön Lisans

Ön Lisans

Petrografi

Ön Lisans

Ön Lisans

Mineroloji

Ön Lisans

Ön Lisans

Bilgisayar I