Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Osmanlı’dan Erken Cumhuriyet Dönemine Miras Kalan Bir İlköğretim Meselesi Muallim Muavinleri

Turkish History Education Journal, vol.9, no.2, pp.510-531, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İlk Mektepler Talimatnameleri (1915-1929)

Turkish History Education Journal, vol.9, pp.89-108, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

KADIN EĞİTİMİNDEN MUHTELİT EĞİTİM/KARMA EĞİTİMTARTIŞMALARINA GEÇİŞ VE TÜRKİYE MUALLİMLER BİRLİĞİ

Route Educational and Social Science Journal, no.33, pp.146-166, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Milli Mücadelede Milli Eğitim Sistemi Kurma Tartışmaları ve Tevhid-i Tedrisat’a Gidiş

DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, no.20, pp.264-280, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mudanya Mütarekesi Döneminde İngilizlerin Çanakkalede’deki Askeri Faaliyetleri

Akademik Bakış, no.65, pp.65-81, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Milli Eğitim Hedefleri

Türk Tarih Eğitimi Dergisi, vol.6, no.2, pp.438-468, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

CUMHURİYET DÖNEMİ DARÜLFÜNUN TARTIŞMALARI VE 1933DARÜLFÜNUN REFORMU

ASOS JOURNAL, no.56, pp.112-133, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

OSMANLI DAN CUMHURİYET E MEDRESELERİN ISLAHI TARTIŞMASINDAN EĞİTİM BİRLİĞİNE

TURKISH HISTORY EDUCATION JOURNAL, vol.5, no.2, pp.515-548, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

100. Yılında Çanakkale Savaşlarında Türk Milli Ruhunun Uyanışı Hakkında Bazı Değerlendirmeler

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.39, no.2, pp.97-115, 2015 (Other Refereed National Journals)

İtilaf Devletlerinin Gelibolu’yu Tahliyesi

Yeni Türkiye, no.65, pp.366-380, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Tevhid-i Tedrisat Kanunu Uygulamasında Diyanet İşleri Başkanlığı’xxnın Rolü

Atatürk Yolu Dergisi, no.49, pp.241-264, 2012 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ZİHNİ ORHON’UN TEFTİŞ RAPORLARINA GÖRE SİVAS PARTİ YÖNETİM KURULLARININ DURUMLARI (1939-1942)

2. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 27 - 29 September 2019, pp.516-535

II. ABDÜLHAMİT DÖNEMİ SİVAS’TA EĞİTİM HAYATI

2. ULUSLARARASI ERCİYESBİLİMSEL ARAŞTIRMALARKONGRESİ, Kayseri, Turkey, 27 - 29 September 2019, vol.1, pp.85

Kadın Eğitiminden Muhtelit Eğitim/Karma Eğitim Tartışmalarına Geçiş

2. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 2 - 04 November 2018, pp.114

Milli Eğitim Tartışmalarında Ali Haydar’ın “Milli Terbiye” Başlıklı Eseri

V. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.89

Başkumandanlık Meydan Muharebesinin Askerî ve SiyasiSonuçları Çanakkale Krizi ve Mudanya Mütarekesi

1. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.679

TBMM Zabıtlarına Göre Atatürk Dönemi Millî Eğitim SistemiKurma Arayışları (1920-1938)

1. EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, BANDIRMA, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.679

Tarikat, Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kaldırılmasına Dair Devrim Kanunu ve Uygulamaları

1.ULUSLARARASI TARİH VE KÜLTÜR KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 19 August 2017 - 22 January 2018, vol.1, pp.145-166

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA OSMANLI DEVLETİNDE DİNİ KURUMLAR VE HİZMETLERİ

SAVAŞ TARİHİ ARAŞTIRMALARI ULUSLARARASI KONGRESİ, 6 - 08 November 2014, vol.2

Books & Book Chapters

ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE ADANA TİCARETODASI TARAFINDAN HAZIRLANAN “ADANA’DAPAMUK MESELESİ” İSİMLİ ÇALIŞMANINDEĞERLENDİRİLMESİ

in: SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL KONULAR ve MULTİ-DİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR, Gökhan OFLUOĞLU, Editor, İKSAD, Ankara, pp.1-12, 2020

ABDULLAH CEVDET’İN ADANA SEYAHATİ İNTİBAALARI

in: SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL KONULAR ve MULTİ-DİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR, Gökhan OFLUOĞLU, Editor, İKSAD, Ankara, pp.13-21, 2020

EMENİ MESELESİNİN OLUŞUM SÜRECİNE BİR ÖRNEK: KATOLİK ERMENİLER

in: PROF DR NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI, GALİP EKEN, ZAFER KARADEMİR, Editor, CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR YAYINLARI, Sivas, pp.170-189, 2016

20 Yüzyıl Başlarında Şark Meselesi Kavramı’nın Doğu Anadolu Bölgesine Yansımalarına Bir Örnek: Bitlis İsyanı

in: 20 Yüzyıl Başlarında Şark Meselesi Kavramı’nın Doğu Anadolu Bölgesine Yansımalarına Bir Örnek: Bitlis İsyanı, Mustafa Öztürk,Erhan Yoska,Şakir Batmaz, Editor, Kardeşler Ofset, Kayseri, pp.174-199, 2015

20 Yüzyıl Başlarında Şark Meselesi Kavramı’xxnın Doğu Anadolu Bölgesine Yansımalarına Bir Örnek: Bitlis İsyanı

in: PROF. DR. ABDÜLKADİR YUVALI ARMAĞANI, Mustafa Öztürk, Erhan Yoska, Şakir Batmaz, Editor, Kardeşler Ofset, Kayseri, pp.175-199, 2015