Öğr.Gör.

AYHAN YİĞİT


Edebiyat Fakültesi

Antropoloji Bölümü

Paleoantropoloji

Eğitim Bilgileri

1995 - 1998

1995 - 1998

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Paleoantropoloji (Yl) (Tezli), Türkiye

1991 - 1995

1991 - 1995

Lisans

Ankara Üniversitesi, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

1998

1998

Yüksek Lisans

Dursunlu (Ilgın-Konya)'da Bulunan Pleistosen Döneme Ait Equuslar'ın Paleontolojik Analizi

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Paleoantropoloji (Yl) (Tezli)

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2000 - Devam Ediyor

2000 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

İnsan Osteolojisi

Lisans

Lisans

Sosyal Antropolojiye Giriş

Lisans

Lisans

Kazı ve Laboratuar Teknikleri

Lisans

Lisans

Kazı ve Laboratuar Teknikleri

Lisans

Lisans

Antropoloji

Lisans

Lisans

Antropoloji Semineri

Lisans

Lisans

Evcil Memeliler Osteolojisi

Lisans

Lisans

İnsan ve Mit

Lisans

Lisans

Antropoloji Semineri

Lisans

Lisans

Evcil Memeliler Osteolojisi

Lisans

Lisans

İnsan Odontolojisi

Lisans

Lisans

İnsan Osteolojisi

Lisans

Lisans

Adli Antropoloji

Lisans

Lisans

Paleoantropolojik Materyalde Onar., Mülaj ve Serg.

Lisans

Lisans

Sosyal Antropolojiye Giriş

Lisans

Lisans

İnsan ve Mit

Lisans

Lisans

İnsan Odontolojisi

Lisans

Lisans

Paleoantropolojik Materyalde Onar., Mülaj ve Serg.

Lisans

Lisans

Adli Antropoloji

Lisans

Lisans

Bitirme Ödevi/Tezi

Lisans

Lisans

Bitirme Ödevi/Tezi

Lisans

Lisans

Paleoantropolojik Materyalde Onar., Mülaj ve Serg.

Lisans

Lisans

Karşılaştırmalı Memeliler Osteolojisi

Lisans

Lisans

İnsan Osteolojisi

Lisans

Lisans

Antropoloji

Lisans

Lisans

İnsan Osteolojisi

Lisans

Lisans

Lab. Kazı Tek. Ve Alan Araştırması

Lisans

Lisans

İnsan Odontolojisi

Lisans

Lisans

İnsan Odontolojisi

Lisans

Lisans

Hominid Filojenisi

Lisans

Lisans

Genel Paleoantropoloji Ve Primatlar

Lisans

Lisans

Omurgalılar Paleontolojisi

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

CRANIAL AND POST-CRANIAL TRAUMATIC INJURY PATTERNS IN VAN CASTLE MOUND MEDIEVAL POPULATION

ERKMAN A. C. , BAŞOĞLU O., Basibuyuk G. O. , GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU P. , YİĞİT A. , Yalcin Y. A. , et al.

MEDITERRANEAN ARCHAEOLOGY & ARCHAEOMETRY, cilt.16, sa.2, ss.61-74, 2016 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2015

2015

THE PEOPLE OF DIYARBAKIR/SALAT TEPE IN THE CHALCOLITHIC AND MIDDLE BRONZE AGE

BAŞOĞLU O., GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU P. , Pehlevan C., YİĞİT A. , ERKMAN A. C.

MEDITERRANEAN ARCHAEOLOGY & ARCHAEOMETRY, cilt.15, sa.3, ss.237-247, 2015 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2014

2014

2013 Yılı Sivas İli ve İlçelerinde Neojen Dönem Omurgalı Fosil Yataklarının Araştırılması

PEHLEVAN C., AÇIKKOL YILDIRIM A. , YİĞİT A. , ERKMAN A. C. , KAYA F.

36. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 32. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Gaziantep, Türkiye, 2 - 06 Haziran 2014, cilt.32, ss.33-42

2013

2013

2012 Yılı Çankırı Çorakyerler Kazısı

SEVİM EROL A., ÖZDEMİR ÖZBEY S., YAVUZ A. Y. , YİĞİT A. , GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU P.

35. Kazı Sonuçları Toplantısı, Muğla, Türkiye, 27 - 31 Mayıs 2013, cilt.2, ss.311-323

2012

2012

2011 Yılı Çankırı Çorakyerler Kazısı

SEVİM EROL A., YİĞİT A. , ÖZDEMİR ÖZBEY S., GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU P. , YAVUZ A. Y.

34. Kazı Sonuçları Toplantısı, Çorum, Türkiye, 28 Mayıs - 01 Haziran 2012, cilt.1, ss.49-64

2010

2010

Çankırı Salur Erken Tunç Dönemi İnsanları

YİĞİT A. , GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU P. , İbiş R., SEVİM EROL A.

26. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 24 - 28 Mayıs 2010, ss.273-290

2009

2009

Trabzon Kızlar Manastırı İskeletlerinde Ağız ve Diş Sağlığı

Gözlük Kırmızıoğlu P. , Yaşar Z. F. , Yiğit A. , Suata Alpaslan F. , Sevim Erol A., Kesikçiler B.

25. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Denizli, Türkiye, 25 - 29 Mayıs 2009, ss.127-150

2008

2008

Kyzikos İskeletlerinin Dental Analizi

GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU P. , YAŞAR Z. F. , YİĞİT A. , SEVİM EROL A.

24. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Ankara, Türkiye, 26 - 30 Mayıs 2008, ss.139-162

2007

2007

Nif Olympos Dağ Kazısı

YİĞİT A. , GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU P. , YAVUZ A. Y.

23. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Kocaeli, Türkiye, 28 Mayıs - 01 Haziran 2007, ss.111-126

2007

2007

Smyrna Agorası İnsanlarının Ağız ve Diş Sağlığı

YAŞAR Z. F. , YİĞİT A. , GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU P. , SEVİM EROL A.

23. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Kocaeli, Türkiye, 28 Mayıs - 01 Haziran 2007, cilt.1, ss.127-140

2006

2006

Erzurum Tetikom Demir Çağı İskeletlerinin Paleoantropolojik Açıdan Değerlendirilmesi

SEVİM EROL A., YİĞİT A. , GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU P. , Durgunlu Ö., ÖZDEMİR ÖZBEY S.

22. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Çanakkale, Türkiye, 29 Mayıs - 02 Haziran 2006, ss.177-192

2006

2006

Erzurum Güllüdere İskeletlerinin Paleoantropolojik Açıdan Değerlendirilmesi

SEVİM EROL A., GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU P. , YİĞİT A. , ÖZDEMİR ÖZBEY S., Özlem D.

22. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Çanakkale, Türkiye, 29 Mayıs - 02 Haziran 2006, ss.141-160

2006

2006

2005 Yılı Çankırı Çorakyerler Kazısı

SEVİM EROL A., PEHLEVAN C., YİĞİT A. , GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU P.

28. Kazı Sonuçları Toplantısı, Çanakkale, Türkiye, 29 Mayıs - 02 Haziran 2006, cilt.2, ss.419-436

2004

2004

Altıntepe Urartu İskeletlerinin Paleoantropolojik Açıdan Değerlendirilmesi

YİĞİT A. , GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU P. , ERKMAN A. C. , ÇIRAK A., ŞİMŞEK N.

20. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Konya, Türkiye, 24 - 28 Mayıs 2004, ss.79-90

2004

2004

2003 Yılı Çankırı Çorakyerler Kazısı

SEVİM EROL A., PEHLEVAN C., YİĞİT A. , GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU P.

26. Kazı Sonuçları Toplantısı, Konya, Türkiye, 24 - 28 Mayıs 2004, cilt.2, ss.225-236

2003

2003

Van Kalesi ve Eski Van Şehri İnsanlarındaki Sağlık Sorunları

GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU P. , YİĞİT A. , ERKMAN A. C.

19. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Ankara, Türkiye, 26 - 31 Mayıs 2003, ss.51-62

2002

2002

Hakkari Erken Demir Çağı İskeletlerinin Paleoantropolojik Açıdan İncelenmesi

GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU P. , YILMAZ H., YİĞİT A. , AÇIKKOL YILDIRIM A. , SEVİM EROL A.

24. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 18. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Ankara, Türkiye, 27 - 31 Mayıs 2002, cilt.18, ss.31-40


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 4

h-indeksi (WOS): 1