Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TEMEL MİKROBİYOLOJİ VE KİMYA DERSİNDE ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN KAVRAM YANILGILARI

Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi, Turkey, 11 - 13 May 2017

Biyokimya Dersinde Öğrencilerin Kavramları Anlama ve Sayısal Problemleri Çözme Başarıları Arasındaki İlişki

Iıı.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal Ve Teknik Bilimler Kongresi, Aydın, Turkey, 28 - 30 April 2016