Asst. Prof. BURKAY DİVRİK


Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon

Sağlık Kurumları İşletmeciliği


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Social Strafication and Mobility, Public Administration

Education Information

2017 - 2022

2017 - 2022

Doctorate

Mersin University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Publıc Admınıstratıon, Turkey

2006 - 2008

2006 - 2008

Postgraduate

Sivas Cumhuriyet University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri, Turkey

2001 - 2005

2001 - 2005

Undergraduate

Hacettepe University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Turkey

Foreign Languages

A2 Elementary

A2 Elementary

English

Certificates, Courses and Trainings

2022

2022

The Sustainable Development Goals – A global, transdisciplinary vision for the future

Environment and Sustainability

University of Copenhagen- Denmark

2022

2022

Managing Emotional in Times of Uncertainty&Stress. Yale Center for Emotional Intelligence.

Education Management and Planning

Yale University - USA

2020

2020

Sustainability Challenges for the Planet and Employers

Environment and Sustainability

Arizona State University- USA

2015

2015

Leadership and Career Management

Vocational Training

International Turk Management

2013

2013

Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Sertifikası

Project Management

KOSGEP

2012

2012

AB Mali Yardımları ve Proje Döngüsü Yönetimi Katılım Belgesi

Project Management

Sivas Valiliği

2012

2012

Etkili Sunum Teknikleri

Vocational Training

BEMAR Kariyer okulu

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Social Strafication and Mobility

Public Administration

Academic Titles / Tasks

2005 - Continues

2005 - Continues

Assistant Professor

Sivas Cumhuriyet University, Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu, Yönetim Ve Organizasyon

Managerial Experience

2009 - Continues

2009 - Continues

Head of Department

Sivas Cumhuriyet University, Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu, Yönetim Ve Organizasyon

Courses

Associate Degree

Associate Degree

Yerel Yönetimler

Associate Degree

Associate Degree

Kamu - Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri

Associate Degree

Associate Degree

Avrupa Birliği ve Türkiye

Associate Degree

Associate Degree

Türkiyenin Siyasal ve Sos. Yapısı

Associate Degree

Associate Degree

Siyaset Bilimi

Associate Degree

Associate Degree

Siyaset Bilimine Giriş

Associate Degree

Associate Degree

Halkla İlişkiler ve Siyaset