Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kedi ve Köpeklerin Yangısal Bağırsak Hastalığında Terapötik Helmintler

Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi, cilt.11, ss.8-92, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yangısal Bağırsak Hastalıklarında Helmintlerin Rolü

İstanbul Üniversitesi Veteriner Hekimliği Öğrencileri Bilimsel Araştırma Kongresi, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018