Education Information

Education Information

 • 1997 - 2004 Doctorate

  Ankara University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 1993 - 1996 Postgraduate

  Erciyes University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 1988 - 1993 Undergraduate

  Erciyes University, İlahiyat Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2004 Doctorate

  Ez-Zerkeşi ve Kur`an ilimlerindeki yeri

  Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

 • 1996 Postgraduate

  Kur`an-ı Kerim’xxde zaman kavramı

  Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü