Scientific Activities

Artistic Activity

  • October 2017 Kur’xxan-ı Kerim’xxin Nüzul Keyfiyeti