Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2013 - Continues Associate Professor

  Sivas Cumhuriyet University, Mimarlık, Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık, Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi

Courses

 • Undergraduate Çevresel Etki Değerlendirmesi

 • Postgraduate Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Mekânsal Analiz-I

 • Undergraduate Şehircilik için Bilgisayar Uygulamaları

 • Undergraduate Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Planlama

 • Undergraduate Kentlerin Gelişim Dinamikleri

 • Undergraduate Bölge Planlama

 • Undergraduate Şehir ve Çevre Mühendisliği

 • Undergraduate Kentsel Mekanlarda Dönüşüm

 • Undergraduate Su ve Fiziksel Planlama

 • Undergraduate Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri

 • Undergraduate Temel Bilgi Teknolojileri

 • Undergraduate Kentsel Coğrafya

 • Undergraduate Şehircilik Projesi - VI (Bitirme Projesi)

 • Undergraduate Şehircilik Projesi - V

 • Undergraduate Kentsel Peyzaj Planlama

 • Undergraduate Temel Bilgi Teknolojileri - II

 • Undergraduate Temel Bilgisayar Bilimleri

 • Undergraduate Bilimsel Düşüncenin Evrimi

 • Undergraduate Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri

 • Undergraduate Şehircilik Projesi - I

 • Undergraduate Temel Bilgisayar Bilimleri

 • Undergraduate Temel Bilgi Teknolojileri - II

 • Undergraduate Bilgisayar - I

 • Undergraduate Bilgisayarda Ofis Uygulamaları

 • Undergraduate Bilgisayar - II

 • Undergraduate Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

 • Undergraduate Bilgisayarda Ofis Uygulamaları

 • Undergraduate Bilgisayar - II

 • Undergraduate Bilgisayarda Ofis Uygulamaları

 • Undergraduate Bilgisayar - II

 • Undergraduate Bilgisayarda Ofis Uygulamaları

 • Undergraduate Bilgisayarda Ofis Uygulamaları

 • Undergraduate Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

 • Undergraduate Bilgisayarda Ofis Uygulamaları

 • Undergraduate Temel Bilgi Teknolojileri - I

 • Undergraduate Bilgisayar - II

 • Undergraduate Bilgisayar - I

 • Undergraduate Bilgisayar - I

 • Undergraduate Bilgisayar - II

 • Undergraduate Bilgisayar - II