Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hidroelektrik Enerji Üretimi Amaclı Baraj Yeri Seciminde Kullanılan Alternatif Yontemler

International Ankara Congress on Scientific Research IV, Ankara, Turkey, 01 April 2022, pp.1716-1724

ALTERNATIVE METHODS USED IN CHOOSING A DAM SITE FOR HYDROELECTRIC POWER GENERATION

INTERNATIONAL ANKARA CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH VI, Ankara, Turkey, 01 April 2022, pp.1716-1724

ALTERNATIVE BIOMASS SOURCES FOR BIOGAS SUPPLY

ISPEC 13th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING & NATURAL SCIENCES, Burdur, Turkey, 19 - 20 March 2022, pp.243-249

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİRENÇLİ KENTLER VE TÜRKİYE

8. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 6 - 07 December 2021, pp.879-894

FİZYOLOJİK EŞDEĞER SICAKLIK (FES) DEĞERLERİNE BAĞLI OLARAK SİVAS İLİNİN BİYOKLİMATİK KONFOR ALANLARININ DEĞERLENDİRMESİ

8. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 6 - 07 December 2021, pp.921-930

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN GEOMORPHOLOGICAL UNITS AND LAND USE IN SIVAS CITY CENTER AND ITS CLOSE SURROUNDINGS

II. INTERNATIONAL CONGRESS OF APPLIED SCIENCES AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, Karabağ, Azerbaijan, 8 - 10 November 2021, pp.218-227 Sustainable Development

Life Cycle Assessment And Application Areas

Karabağ 2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi "Zafer Günü ve Şehitlerin Anısına, Karabağ, Azerbaijan, 8 - 10 November 2021, vol.2, pp.396-403 Sustainable Development

Carbon Footprint and Environmental Applications

4th International European Conference on Interdisciplinary Scientific Research, Warszawa, Poland, 8 - 09 August 2021, vol.2, pp.70-79 Sustainable Development

SURFACE WATER EXTRACTION BASED ON WATER INDEXS (NDWI, WRI, AWEI) OBTAINED FROM LANDSAT SATELLITE DATA: ALMUS DAM (TOKAT) EXAMPLE

4TH INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCHES, Warszawa, Poland, 8 - 09 August 2021, pp.80-90

Index-Based Approaches To The Evaluatıon Of Envıronmental Qualıty

Internation Euroasia Congress on Scientific Researches and Recent Trends-7, 6 - 09 December 2020, vol.2, pp.588-600

Sustaınable Urbanızatıon And Envıronment

4.Asıa Pacıfıc Internatıonal Modern Scıences Congress on Contemporary Studies, 12 - 13 December 2020, pp.556-567 identifier

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLEŞME VE ÇEVRE

4th ASIA PACIFIC International Modern Sciences Congress, Philippines, 12 - 13 December 2020, pp.600-611

INDEX-BASED APPROACHES TO THE EVALUATION OF ENVIRONMENTAL QUALITY

EUROASIA SUMMIT Congress on Scientific Researches and Recent Trends-7, Baku, Azerbaijan, 6 - 09 December 2020, vol.2, pp.588-600

Evaluation of Land Cover Change and Meteorological Data in Terms of Sustainable Agriculturein Kilis/Turkey

1st International Symposium on “Climate Change and Sustainable Agriculture”, Plovdiv, Bulgaria, 14 - 15 November 2019, vol.1 Sustainable Development

Sivas 4 Eylül Barajı Su Toplama Alanı ile Drenaj Ağlarının Belirlenmesi: Archydro Uygulama Örneği

UMTEB International Congress on Vocational and Technical Sciences – VIII, 11 - 13 October 2019, pp.174-184

Sivas İlinde Yayılış Gösteren Endemik Türlerin Tehlike Kategorilerine Göre Mekansal Dağılımı

VIII. UMTEB International Congress On Vocational Technical Sciences, Sivas, Turkey, 11 - 13 October 2019, pp.185-197 Sustainable Development

URBAN TRANSFORMATION APPLICATIONS IN EUROPEAN CITIES

1 ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENT, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT (ICETEM), Niğde, Turkey, 27 - 29 June 2019, pp.364-375

SITE SELECTION FOR INDUSTRIAL AREAS GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM BASED SIEVE ANALYSIS AND ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS: SİVAS CITY EXAMPLE

1 ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENT, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT (ICETEM), Niğde, Turkey, 27 - 29 June 2019, vol.1238

Sürdürülebilir Su Yönetiminde Uzaktan Algılama ve CBS Tabanlı Hidrolik ve Meteorolojik Uygulamalar

2. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 15 - 17 March 2019, pp.219-226

İçmesuyu Dezenfeksiyonunda Kullanılan Farklı Klorlama Uygulamaları ve Verim Maliyet İlişkisi

2. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 15 - 17 March 2019, pp.868-874

Akıllı Kentlerde Sürdürülebilir Su Yönetimi

EJONS 6. Uluslararası Matematik, Mühendislik, Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi, 8 - 10 March 2019, pp.244-252

Yerel Yönetimler İçin Su Yönetiminde Su Bütçesi Uygulaması Sivas Kent Örneği

EJONS 6. Uluslararası Matematik, Mühendislik, Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi, 8 - 10 March 2019, pp.237-243

Su Kalitesi İndeksine (SKİ) Dayalı Su Kalitesi Değerlendirilmesi: Sivas Örneği

International Symposium on Urban Water and Wastewater Management, Denizli, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.618-625

Trafikten Kaynaklı Gürültü Kirliliğinin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Tabanlı Değerlendirilmesi

3.Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 21 - 23 June 2018, pp.3760-3768

Katı Atık Düzenli Deponi Sahasından Elektrik Üretimi: Sivas İli Örneği

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi SUÇEV, Bursa, Turkey, 22 - 24 March 2018, pp.2299 Sustainable Development

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) kullanılarak yeraltı suyukalitesi haritalaması: Sivas kenti örneği.

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 12 - 15 September 2017, pp.339-348

Nitrogen And Phosphorus Removal In Lab-Scale Activated Sludge Systems

11th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Limassol, Cyprus (Kktc), 6 - 10 October 2001

Books & Book Chapters

COĞRAF BİLGİ SİSTEMİ (CBS)

in: Bilginin Görsel İfadesi: Haritalar, Koç Hakan, Ergün Abdulkadir, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.214-270, 2021

HARİTALAMA YÖNTEMLERİ

in: Bilginin Görsel İfadesi: Haritalar, Koç Hakan, Ergün Abdulkadir, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.272-292, 2021

İklim

in: Sivas Atlası, Kaan Şevki Kavak, Editor, Bilnet Mat ve Yay AŞ, Sivas, pp.65-83, 2020