Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2013 - Continues Lecturer

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Managerial Experience

 • 2016 - 2017 Assistant Director of Vocational School

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

 • 2014 - 2017 Head of Department

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik Bölümü

Courses

 • Under Graduate Hukukun Temel Kavramları

 • Under Graduate İş Hukuku

 • Under Graduate Ticaret Hukuku

 • Under Graduate Hukukun Temel Kavramları

 • Under Graduate Medeni Hukuk

 • Under Graduate İş Hukuku

 • Under Graduate Ticaret Hukuku

 • Under Graduate İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Under Graduate İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Under Graduate İş Hukuku

 • Under Graduate Hukukun Temel Kavramları

 • Under Graduate Ticaret Hukuku

 • Under Graduate Ticaret Hukuku

 • Under Graduate Hukukun Temel Kavramları

 • Under Graduate İş Hukuku

 • Under Graduate Hukukun Temel Kavramları

 • Under Graduate Hukukun Temel Kavramları

 • Under Graduate Medeni Hukuk

 • Under Graduate Hukukun Temel Kavramları

 • Under Graduate hukukun temel kavramları

 • Under Graduate Ticaret Hukuku

 • Under Graduate Hukukun Temel Kavramları

 • Under Graduate Ticaret Hukuku

 • Under Graduate iş sağlığı ve iş güvenliği

 • Under Graduate iş hukuku

 • Under Graduate ticaret hukuku

 • Associate Degree Ticaret Hukuk Bilgisi

 • Associate Degree Ticaret Hukuku

 • Associate Degree Ticaret Hukuku

 • Under Graduate Hukukun Temel Kavramları

 • Associate Degree Ticaret Hukuku

 • Associate Degree Genel Hukuk Bilgisi

 • Associate Degree Ticaret Hukuk Bilgisi

 • Under Graduate Hukukun Temel Kavramları

 • Associate Degree Borçlar Hukuku

 • Associate Degree Ticaret Hukuku

 • Associate Degree Ticaret Hukuk Bilgisi

 • Associate Degree Ticaret Hukuk Bilgisi

 • Associate Degree İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Associate Degree Borçlar Hukuku

 • Associate Degree Ticaret Hukuku

 • Associate Degree ticaret hukuku

 • Associate Degree genel hukuk bilgisi

 • Associate Degree Genel Hukuk Bilgisi

 • Associate Degree Genel Hukuk Bilgisi

 • Associate Degree Borçlar Hukuku

 • Associate Degree Ticaret Hukuku

 • Associate Degree Genel Hukuk Bilgisi

 • Associate Degree Genel Hukuk Bilgisi

 • Associate Degree Genel Hukuk Bilgisi

 • Associate Degree Ticaret Hukuku

 • Associate Degree Hukuka Giriş

 • Associate Degree Ticaret Hukuku

 • Associate Degree Ticaret Hukuku

 • Associate Degree Genel Hukuk Bilgisi

 • Associate Degree Ticaret Hukuku

 • Associate Degree Ticaret Hukuku

 • Associate Degree Borçlar Hukuku

 • Associate Degree İş Sağlığı ve İş Güvenliği

 • Associate Degree Borçlar Hukuku

 • Associate Degree Borçlar Hukuku

 • Associate Degree Borçlar Hukuku

 • Associate Degree Borçlar Hukuku

 • Associate Degree Borçlar Hukuku

 • Associate Degree Ticaret Hukuku

 • Associate Degree Ticaret Hukuku