Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2013 - Continues Lecturer

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Managerial Experience

 • 2016 - 2017 Assistant Director of Vocational School

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

 • 2014 - 2017 Head of Department

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik Bölümü

Courses

 • Undergraduate Hukukun Temel Kavramları

 • Undergraduate İş Hukuku

 • Undergraduate Ticaret Hukuku

 • Undergraduate Hukukun Temel Kavramları

 • Undergraduate Medeni Hukuk

 • Undergraduate İş Hukuku

 • Undergraduate Ticaret Hukuku

 • Undergraduate İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Undergraduate İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Undergraduate İş Hukuku

 • Undergraduate Hukukun Temel Kavramları

 • Undergraduate Ticaret Hukuku

 • Undergraduate Ticaret Hukuku

 • Undergraduate Hukukun Temel Kavramları

 • Undergraduate İş Hukuku

 • Undergraduate Hukukun Temel Kavramları

 • Undergraduate Hukukun Temel Kavramları

 • Undergraduate Medeni Hukuk

 • Undergraduate Hukukun Temel Kavramları

 • Undergraduate hukukun temel kavramları

 • Undergraduate Ticaret Hukuku

 • Undergraduate Hukukun Temel Kavramları

 • Undergraduate Ticaret Hukuku

 • Undergraduate iş sağlığı ve iş güvenliği

 • Undergraduate iş hukuku

 • Undergraduate ticaret hukuku

 • Associate Degree Ticaret Hukuk Bilgisi

 • Associate Degree Ticaret Hukuku

 • Associate Degree Ticaret Hukuku

 • Undergraduate Hukukun Temel Kavramları

 • Associate Degree Ticaret Hukuku

 • Associate Degree Genel Hukuk Bilgisi

 • Associate Degree Ticaret Hukuk Bilgisi

 • Undergraduate Hukukun Temel Kavramları

 • Associate Degree Borçlar Hukuku

 • Associate Degree Ticaret Hukuku

 • Associate Degree Ticaret Hukuk Bilgisi

 • Associate Degree Ticaret Hukuk Bilgisi

 • Associate Degree İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Associate Degree Borçlar Hukuku

 • Associate Degree Ticaret Hukuku

 • Associate Degree ticaret hukuku

 • Associate Degree genel hukuk bilgisi

 • Associate Degree Genel Hukuk Bilgisi

 • Associate Degree Genel Hukuk Bilgisi

 • Associate Degree Borçlar Hukuku

 • Associate Degree Ticaret Hukuku

 • Associate Degree Genel Hukuk Bilgisi

 • Associate Degree Genel Hukuk Bilgisi

 • Associate Degree Genel Hukuk Bilgisi

 • Associate Degree Ticaret Hukuku

 • Associate Degree Hukuka Giriş

 • Associate Degree Ticaret Hukuku

 • Associate Degree Ticaret Hukuku

 • Associate Degree Genel Hukuk Bilgisi

 • Associate Degree Ticaret Hukuku

 • Associate Degree Ticaret Hukuku

 • Associate Degree Borçlar Hukuku

 • Associate Degree İş Sağlığı ve İş Güvenliği

 • Associate Degree Borçlar Hukuku

 • Associate Degree Borçlar Hukuku

 • Associate Degree Borçlar Hukuku

 • Associate Degree Borçlar Hukuku

 • Associate Degree Borçlar Hukuku

 • Associate Degree Ticaret Hukuku

 • Associate Degree Ticaret Hukuku