Mesleki Deneyim

Verdiği Dersler

 • Ön Lisans Borçlar Hukuku

 • Ön Lisans Sosyal Güvenlik Kurumu ve Elektronik Devlet

 • Ön Lisans Genel Hukuk Bilgisi

 • Ön Lisans Ticaret Hukuku

 • Ön Lisans Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP)

 • Ön Lisans Sağlık Hukuku

 • Ön Lisans Borçlar Hukuku

 • Ön Lisans Kitle İletişim Hukuku

 • Ön Lisans Ticaret Hukuku

 • Ön Lisans Genel Hukuk Bilgisi

 • Ön Lisans Genel Hukuk Bilgisi

 • Ön Lisans Ticaret Hukuku

 • Ön Lisans Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar

 • Ön Lisans Genel Hukuk Bilgisi

 • Ön Lisans Kıymetli Evrak Hukuku

 • Ön Lisans Borçlar Hukuku

 • Ön Lisans Borçlar Hukuku

 • Ön Lisans Ticaret Hukuku

 • Ön Lisans Kitle İletişim Hukuku

 • Ön Lisans Genel Hukuk Bilgisi

 • Ön Lisans İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Lisans Ceza Hukuku

 • Ön Lisans İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Lisans Ceza Hukuku