Academic and Administrative Experience

Courses

 • Associate Degree Borçlar Hukuku

 • Associate Degree Sosyal Güvenlik Kurumu ve Elektronik Devlet

 • Associate Degree Genel Hukuk Bilgisi

 • Associate Degree Ticaret Hukuku

 • Associate Degree Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP)

 • Associate Degree Sağlık Hukuku

 • Associate Degree Borçlar Hukuku

 • Associate Degree Kitle İletişim Hukuku

 • Associate Degree Ticaret Hukuku

 • Associate Degree Genel Hukuk Bilgisi

 • Associate Degree Genel Hukuk Bilgisi

 • Associate Degree Ticaret Hukuku

 • Associate Degree Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar

 • Associate Degree Genel Hukuk Bilgisi

 • Associate Degree Kıymetli Evrak Hukuku

 • Associate Degree Borçlar Hukuku

 • Associate Degree Borçlar Hukuku

 • Associate Degree Ticaret Hukuku

 • Associate Degree Kitle İletişim Hukuku

 • Associate Degree Genel Hukuk Bilgisi

 • Associate Degree İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Undergraduate Ceza Hukuku

 • Associate Degree İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Undergraduate Ceza Hukuku