Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bir açık cevher ocağının nihai ve en uygun sınırlarının belirlenmesi

3rd International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences, Konya, Turkey, 20 - 23 July 2022, pp.1842-1858

Bir selestit sahasında bilgisayar destekli açık işletme tasarımı ve üretim planlaması

1st International Conference on Engineering and Applied Natural Sciences, Konya, Turkey, 10 May 2022, vol.1, pp.2447-2462

An investigation of existing support using RMR rock mass classification sys-tem in a lead-zinc-copper underground mine

KAYAMEK’2022- 13. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu , Isparta, Turkey, 26 - 28 May 2022, pp.235-239

Slope stability assessment using RMR and Q rock mass classification systems in a gypsum open-pit mine

KAYAMEK’2022- 13. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu , Isparta, Turkey, 26 - 28 May 2022, pp.135-141

İŞÇİLERE AYAKTAN AKTARILAN TİTREŞİM ÜZERİNE ÖNCEL ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu`2022, Adana, Turkey, 12 May 2022, pp.125-132

BİR KİREÇTAŞI OCAĞINDA KAMYON YÜKLEME OPERASYONLARINDA PARTİKÜL MADDE SALINIMLARININ MODELLENMESİ

Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu`2022, Adana, Turkey, 12 May 2022, pp.171-183

Investigation of Slope Stability Using Empirical Methods in a Quarry Mine

Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu 2022, Adana, Turkey, 12 - 13 May 2022, pp.221-232

DOĞALTAŞ İŞLEME TESİSLERİNDE OLUŞAN GÜRÜLTÜNÜN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ

Türkiye 26. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2019, vol.1, pp.1363-1370 identifier

DOĞALTAŞ İŞLEME TESİSLERİNDE GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ VE ANALİZİ

Türkiye 26. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2019, vol.1, pp.76-88 identifier

Demiryolu Makineleri Sanayisinde Çalışanların Gürültü Maruziyetinin Değerlendirilmesi

ULUSLARARASIMADEN İŞLETMELERİNDEİŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİSEMPOZYUMU’2017, 2 - 03 November 2017

Vagon İmalat Atölyesinde Risk Değerlendirme: İki Yöntemin Karşılaştırılması

ULUSLARARASIMADEN İŞLETMELERİNDEİŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİSEMPOZYUMU’2017, 2 - 03 November 2017

Açık Ocak Patlatmalarında Toz Dağılımının Gauss Modeli İle Değerlendirilmesi

ISME2017, Uluslararası Madencilik ve Çevre Sempozyumu, 27 - 29 October 2017 Sustainable Development

Maden işyerlerinde gürültü kirliliği

ISEM2016, 3rd International Symposium on Environment and Morality, 4 - 06 November 2016

Alçı Üretim Tesislerinde Risk Değerlendirilmesi

Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, Turkey, 21 - 22 November 2013

İş İzni Ham Petrol İletim Tesislerinde Uygulama

Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Turkey, 24 - 25 November 2011 Sustainable Development

Statistical analysis of repair data of draglines

24th International Congress on Condition Monitoring and Diagnostics Engineering Management, 30 May - 01 June 2011

Agrega tesisinde iş güvenliği risk analizi uygulaması

6. Ulusal Kırmataş Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 11 - 13 May 2011

Geri çekimli örtükazı yönteminin bilgisayar destekli modellenmesi

Türkiye 17. Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı, Turkey, 2 - 04 June 2010

Çekme kepçe modelleme tablası üzerinde çalışmalar

Türkiye 21. Uluslararası Madencilik Kongresi Bildiriler Kitabı, 6 - 08 May 2009

Bilgisayar destekli enli dilim çekme kepçe kazı modeli

Türkiye 21. Uluslararası Madencilik Kongresi Bildiriler Kitabı, Turkey, 6 - 08 May 2009

Dökücü Kepçeler ve Draglaynların Tarihsel Gelişimi

Türkiye 16. Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı, Turkey, 29 - 31 May 2008

Bilgisayar Destekli Draglayn Yığın Kümesi Optimizasyonu

Türkiye 16. Kömür Kongresi, Turkey, 29 - 30 May 2008

Türkiye deki Draglayn Örtükazı İşlemlerinin İncelenmesi

1. Maden Makineleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Turkey, 10 - 12 May 2007

Dragline Döngü Süresi Bileşenleri ve Etkileyen Etmenlerin Çözümlenmesi

Türkiye 15. Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı, Turkey, 7 - 09 June 2006

Dragline Yığın Kümesi Tasarımı İçin Bilgisayar Destekli Bir Yaklaşım

Proc. 19th Int. Mining Congress and Exhibition of Turkey, 9 - 11 June 2005

Dragline cycle time analysis case study

Proc. 18th Int. Mining Congress and Exhibition of Turkey, 10 - 12 June 2003

Bir Kireçtaşı Sahasının Sayısal Yöntemler ile Kalite Modellemesi

Proc. 18th Int. Mining Congress and Exhibition of Turkey, 10 - 12 June 2003

Bir Jeotermal Enerji Sondajında Dolaşım Sıvısının İzlenmesi

Sondaj Sempozyumu 2003 Bildiriler Kitabı, Turkey, 10 - 11 April 2003

Designing a Pullback Dragline Panel for Dipping Coal Seam Condition

Proc. 17th Int. Mining Congress and Exhibition of Turkey, (Eds. Ünal. E, Ünver, B. ve Tercan, A.E.), 19 - 21 June 2001 Sustainable Development

Dragline Verimliliğini Arttırmaya Yönelik Bir Yaklaşım

11. Mühendislik Haftası YERBİLİMLERİ Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Turkey, 20 - 23 October 1999

A methodology for allocating overburden to slices for dragline stripping

Eighth International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection, 15 - 18 June 1999, vol.1, pp.313-320

Effect of Dragline Swing on Pit Width and Slice Allocation in Two bench Pullback Stripping

Proc. 6th Int. Symp. on Mine Planning and Equipment Selection, Dnipropetrovsk, (Eds. Pivnyak, G.G. & Singhal, R.K.), 06 October 1998 - 09 October 2004

İkili Dragline Sistemlerinde Dragline Eşzamanlanmasına Yönelik Bir Yaklaşım

Türkiye 11. Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı, Bartın, Turkey, 10 - 12 June 1998

A Computer Simulation Model for Dragline Stripping in Surface Coal Mines with One Flat lying Coal Seam

Proc. 1st Int. Symp. on Mine Simulation via the INTERNET, (Eds. Sturgul, J.R. and Panagiotou, G.N.), 11 - 13 November 1996 Sustainable Development

An Expert System for Stripping Method and Dragline Selection

Proc. 5th Int. Symp. on Mine Planning and Equipment Selection, (Eds. Hennies, W. T., da Silva, L.A.A. and Chaves, A.P.), 22 - 25 November 1996

Development of an Expert System for Stripping Equipment Selection in Surface Coal Mines

An International Scientific Conference on the Occasion of 50th Anniversary of Moving the Technical University from Pribram to Ostrava, 12 - 16 September 1995, vol.1 Sustainable Development

Development of an Expert System for Dragline and Stripping Method Selection

Third International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection, İstanbul, Turkey, 18 - 20 October 1994, vol.1, pp.595-601

Uzman sistemler ve madencilikteki uygulamaları

I. Jeoloji ve Madencilik Sempozyumu, Sivas, Turkey, 3 - 05 October 1991

Expert Reports