Res. Asst. PhD ÇAĞLA ALPAYAR


Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Abd

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Çok Aşamalı Testlerin Lineer Testlerle Birlikte Kullanımının Farklı Koşullar Altında İncelenmes

ALPAYAR Ç., DOĞAN C. D.

1. BİREYE UYARLANMIŞ TEST ARAŞTIRMALARI ULUSAL SEMPOZYUMU, 14 - 15 September 2023

2022

2022

Comparison of the Performance of Hybrid and Traditional Multi-Stage Tests

ALPAYAR Ç., DOĞAN C. D.

8th Conference of the International Association for Computerized Adaptive Testing, Frankfurt, Germany, 20 - 22 September 2022

2021

2021

PISA 2018 Özyeterlik Ölçeği Maddelerine Verilen Tepkiler ile Okuma Performansı ve Başarısızlık Kaygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

KUTLU Ö., ALPAYAR Ç.

VII. ULUSLARARASI EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME KONGRESİ, Ankara, Turkey, 1 - 04 September 2021

2021

2021

Efficient Abbreviation of Lengthy Scales Using Genetic Algorithms

BULUT H. Ç., DOĞAN LAÇİN B. G., ALPAYAR Ç.

7. EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME KONGRESİ (EPOD), Ankara, Turkey, 1 - 04 September 2021

2021

2021

COVİD Salgını Döneminde Türkiye’de Eğitimde Ölçme Alanında Yapılan Makalelerin İçerik Analizi

TAVŞANCIL E., YALÇIN S., ALPAYAR Ç.

7. Uluslararası Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Ankara, Turkey, 01 September 2021

2020

2020

TIMSS 2015 Akran Zorbalığı Ölçeğinin Kategori Dağılımlarının İncelenmesi

KUTLU Ö., ALPAYAR Ç.

VII. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (EJER), Eskişehir, Turkey, 10 - 13 September 2020 Sustainable Development

2019

2019

Are They Really Aware of What They Are Doing?

ALPAYAR Ç.

European Council of Educational Research (ECER), Hamburg, Germany, 2 - 06 September 2019

2019

2019

Bilişsel Düzeyleri Farklı Maddelerdeki Yanıtlama Davranışlarının İncelenmesi

KUTLU Ö., ALPAYAR Ç.

VI. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (EJER), Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019, pp.1780-1783

2018

2018

Çeşitli Öğrenci Özellikleriyle PISA 2015 Okuma Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

ALPAYAR Ç., ALTUNTAŞ İ.

3. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Oswiecim, Poland, 5 - 08 July 2018

2017

2017

Matematik Test Maddelerinde Yer Verilen Görsel Unsurlara İlişkin Ortaokul Öğrencilerinin Görüşlerinin Belirlenmesi

ALPAYAR Ç., GÜLLEROĞLU H. D.

IV. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (EJER), Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017