Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2013 - Devam Ediyor Yrd.Doç.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü

 • 2012 - 2013 Araştırma Görevlisi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü

 • 2004 - 2012 Araştırma Görevlisi

  Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü

 • 2003 - 2004 Araştırma Görevlisi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2017 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans Kültürel Miras ve Koruma Kavramı

 • Lisans Mümizmatik

 • Lisans Arkeolojik Terminoloji

 • Lisans Yunan ve Roma Sanatı

 • Lisans Arkeolojiye Giriş

 • Lisans Roma Dönemi Arkeolojisi

 • Lisans Mitoloji

 • Lisans Yunan - Roma Mitolojisi

 • Lisans Arkeolojik Buluntu Çizim Teknikleri - II

 • Lisans Yunan - Roma Mitolojisi

 • Lisans Anadolu Kentleri

 • Lisans Frig ve Lidya Arkeolojisi

 • Lisans Arkaik Hellenistik Dönem Arkeolojisi

 • Lisans Arkeolojik Kazı Teknikleri

 • Lisans Nümizmatik (İkinci Öğretim)

 • Lisans Kültür Varlıklarının Korunması

 • Lisans Arkeolojik Buluntu Çizim Teknikleri

 • Lisans Frig ve Lidya Arkeolojisi

 • Lisans Kentsel Koruma ve Yenileme

 • Lisans Roma Dönemi Arkeolojisi

 • Lisans Arkeolojik Buluntu Çizim Teknikleri - II

 • Lisans Arkeolojiye Giriş

 • Lisans Anadolu Arkeolojisine Giriş

 • Lisans Kültür Varlıklarının Korunması

 • Lisans Arkeolojik Kazı Teknikleri

 • Lisans Arkaik Hellenistik Dönem Arkeolojisi (İkinci Öğretim)

 • Lisans Anadolu Arkeolojisine Giriş

 • Lisans Arkeolojik Terminoloji

 • Lisans Anadolu Arkeolojisine Giriş (İkinci Öğretim)

 • Lisans Anadolu Kentleri - I

 • Lisans Yunan ve Roma Sanatı (İkinci Öğretim)

 • Lisans Kültür Varlıklarının Korunması

 • Lisans Mitoloji - l

 • Lisans Anadolu Kentleri - I

 • Lisans Kültürel Miras ve Koruma Kavramı

 • Lisans Arkaik-Hellenistik Dönem Arkeolojisi

 • Lisans Arkaik - Helenistik Dönem Arkeolojisi

 • Lisans Arkeolojik Buluntu Çizim Teknikleri - I

 • Lisans Yunan ve Roma Sanatı

 • Lisans Yunan ve Roma Mitolojisi

 • Lisans Mitoloji (İkinci Öğretim)

 • Lisans Arkaik-Hellenistik Dönem Arkeolojisi (İkinci Öğretim)

 • Lisans Nümizmatik

 • Lisans Kültür Varlıklarının Korunması (İkinci Öğretim)

 • Lisans Yunan ve Roma Mitolojisi (İkinci Öğretim)

 • Lisans Arkaik - Helenistik Dönem Arkeolojisi

 • Lisans Roma Arkeolojisi (İkinci Öğretim)

 • Lisans Yunan ve Roma Sanatı

 • Lisans Roma Arkeolojisi

 • Lisans Arkeolojik Buluntu Çizim Teknikleri (İkinci Öğretim)

 • Lisans Arkeolojik Terminoloji

 • Lisans Arkeolojiye Giriş (İkinci Öğretim)

 • Lisans Mitoloji - l

 • Lisans Arkeolojik Buluntu Çizim Teknikleri - I

 • Lisans Bitirme Tezi

 • Lisans Anadolu Kentleri (İkinci Öğretim)

 • Lisans Bitirme Tezi

 • Lisans Anadolu Arkeolojine Giriş

 • Lisans Arkeolojik Terminoloji (İkinci Öğretim)

 • Lisans Arkeolojiye Giriş

 • Lisans Nümizmatik

 • Lisans Kentsel Koruma ve Yenileme

 • Lisans Arkeoloji

 • Lisans Arkeoloji