Dr.Öğr.Üyesi

CENGİZ GÜNEY


Tıp Eğitimi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Çocuk Cerrahisi

Yaptığı Tezler

2005

2005

Tıpta Uzmanlık

Penil turnike uygulamasının erektil dokular üzerine histopatolojik ve biyokimyasal etkileri: sıçanlarda deneysel bir çalışma

İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri

Verdiği Dersler

Ön Lisans

Ön Lisans

Ameliyathane Teknolojisi

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

A Fifteen-Year Analysis of Rare Isolated Fallopian Tube Torsions in Adolescent Children: A Case Series.

Güney C. , Coskun A.

Diagnostics (Basel, Switzerland), cilt.9, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

2014

2014

An unusual cause of abdominal ascites and acute kidney injury: Answers

EĞLENOĞLU ALAYGUT D. , GÜNEY C. , OFLAZ M. B. , GÜVEN A. S. , AYGÜNEŞ U. , CEVİT Ö.

PEDIATRIC NEPHROLOGY, cilt.29, sa.8, ss.1361-1362, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2014

2014

An Adolescent Girl with an Abdominal Mass

EĞLENOĞLU ALAYGUT D. , SEZER F. , GÜNEY C. , Kilic S. C. , SOLAK O.

JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.164, sa.4, ss.940, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2011

2011

Twins abused by their father

BÜTÜN C. , YÜCEL BEYAZTAŞ F. , Oral R., GÜNEY C. , Buyukkayhan D., Sato Y.

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, cilt.46, sa.4, ss.346-350, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2010

2010

Our childhood cases with intussusception and pneumatic reduction

CANKORKMAZ L. , Koyluoglu G., ARSLAN M. Ş. , GÜNEY C.

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, cilt.16, sa.4, ss.363-366, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2010

2010

[An interesting journey of a grass inflorescence from broncho to dorsum: case report].

Cankorkmaz L., Köylüoğlu G., Atalar M., Güney C. , Arslan M.

Tuberkuloz ve toraks, cilt.58, ss.89-92, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2008

2008

Alterations in spontaneous contractions of rat ileum and jejunum after peritonitis

Koyluogu G., Bageivan I., Karadas B., GÜNEY C. , DURMUŞ N., ALTUN A. , et al.

EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY, cilt.580, ss.250-255, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

A Rare Cause of Pediatric Acute Abdomen: Isolated Tubal Torsion

Atalar M. H. , Köse N., Güney C. , Cankorkmaz L.

Eurasian Journal of Critical Care, cilt.2, sa.2, ss.219-222, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2020

2020

Examination of Demographic Characteristics of Drugand Corrosive Poisonings, Morbidity and Mortalityin Children in Terms of Emergency Department andPediatric Surgery

Coşkun A., Güney C.

Biomedical Journal of Scientific Technical Research, cilt.27, sa.4, ss.20955-20962, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2020

2020

Classifi cation in the diagnosisand treatment of organdamage caused by urogenitaltrauma in children

Güney C. , Coşkun A.

Archive of Urological Research, cilt.4, sa.1, ss.1-6, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2019

2019

Epidemiological analysis of pediatric patients with thoracoabdominal trauma in emergency department

GÜNEY C. , COŞKUN A.

Cumhuriyet Medical Journal, cilt.41, sa.2, ss.465-471, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

On bir yaşındaki çocukta dev seröz kistadenoma bağlı over torsiyonu: Olgu sunumu

CANKORKMAZ L., ÖZER H., GÜNEY C.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.25, sa.4, ss.462-465, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

On Bir Yaşındaki Çocukta Dev Seröz Kistadenoma Bağlı Over Torsiyonu: Bir Olgu Sunumu.

CANKORKMAZ L., ÖZER H. , GÜNEY C.

SDÜ Tıp Fak Derg, cilt.25, sa.4, ss.462-465, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Prokinetik Ajanların Proksimal ve Distal Kolon Motilitesi Üzerine Etkileri

Arslan M. Ş. , ALTUN A. , GÜNEY C. , CANKORKMAZ L., Bağcıvan İ., Koyluoglu G.

Dicle Medical Journal, cilt.43, sa.1, ss.151-155, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2011

2011

Yabancı cisim aspirasyonu olgu sunumu

YÜCEL BEYAZTAŞ F. , BÜTÜN C. , CANKORKMAZ L. , GÜNEY C. , BEDER C., ÖZEN B.

Adli bilimler dergisi, cilt.10, sa.2, ss.49-52, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Beş Yaşında Bir Erkek Çocukta Parsiyel Obstrüksiyon Nedeni: Üretral Polip

GÜNEY C. , CANKORKMAZ L., Koyluoglu G., ATALAR M. H. , ÖZER H., ÇAKAR M.

Turkiye Klinikleri Journal of Pediatrics, cilt.18, sa.4, ss.349-352, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Korozif özofagus yanıklı çocuklar ve özofagoskopi

CANKORKMAZ L., Koyluoglu G., GÜNEY C.

Çocuk Cerrahisi Dergisi, cilt.23, sa.3, ss.110-113, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

2009

2009

Çocukluk Çağı Pilomatrikoma Olgularının Klinikopatolojik Analizi

CANKORKMAZ L., ÖZER H., ALTUNTAŞ E. E. , GÜNEY C. , ERKAN M., ERÇÖÇEN A. R. , et al.

Turkiye Klinikleri Journal of Pediatrics, cilt.18, sa.2, ss.76-81, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

Dev Konjenital Melanositik Nevüs Zemininde Gelişen Skrotal MalignMelanom Olgusu

Arslan M. Ş. , GÜNEY C. , ÖZER H., Koyluoglu G.

C.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.30, sa.1, ss.38-41, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Apendektomi Sonrası Rastlantısal Olarak Saptanan Karsinoid TümörOlgusu

CANKORKMAZ L., ÖZER H., Koyluoglu G., GÜNEY C. , ÇAKAR M.

C.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.29, sa.4, ss.172-174, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

Antenatal tanılı komplet Currarino triadı sendromu: Nadir bir olgu sunumu

İLÇE Z., GÜNEY C. , CELAYİR R. S. , Sarımurat N.

Çocuk Cerrahisi Dergisi, cilt.20, sa.3, ss.176-178, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

Cerrahi yenidoğan yoğun bakım ünitelerindeki gizli tehlike: Mantar sepsisi

İLÇE Z., GÜNEY C. , KÖKSAL ÇAKIRLAR F., CELAYİR R. S.

Çocuk Cerrahisi Dergisi, cilt.18, sa.1, ss.17-20, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

2003

2003

Cerrahi ve Medikal Tedavi Edilen Pediatrik Olgularda Modifiye Ventilasyon İndeksinin Prognozu Belirlemedeki Yeri

İLÇE Z., GÜNEY C. , Eray N., Ilıkkan B., CELAYİR R. S.

Turkiye Klinikleri Journal of Pediatrics, cilt.12, sa.1, ss.13-18, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Spontan Splenik Rüptür Gelişen Bir Yenidoğan Olgusu

TUNÇ G. , AYGÜNEŞ U., AKSAY A., GÜNEY C. , ATALAR M. H. , AKBAY S.

27. Ulusal Neonataloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 07 Nisan 2019

2018

2018

Evaluation of the Treatment and Treatment Success of Vesicoureteral Reflux in Pediatric Patients: 13-Year Analysis

GÜNEY C. , AKSAY A.

36. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ VE 3. ULUSLARARASI PEDİATRİK ENDOSKOPİK CERRAHİ GRUBU - ORTADOĞU BÖLÜMÜ KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2018

2018

2018

An incidental Diagnosis of Morgagni Hernia

KÖYLÜ G., GÜNEY C. , GÜL SÜLÜK G., KOÇ P., EKİCİ M. , ÜNVER KORĞALI E. , et al.

4. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi, Türkiye, 22 - 24 Şubat 2018

2017

2017

BERDON SYNDROME: MEGACYSTIS-MICROCOLONINTESTINALHYPOPERISTALSIS CASE REPORT

ÇAĞLAR ŞİMŞEK C. E. , YAVUZ A. , ÜNVER KORĞALI E. , GÜNEY C. , ATALAR M. H.

3. Ulusal Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi, Kayseri, Türkiye, 9 - 11 Mart 2017

2015

2015

Nadir bir pediatrik tümör: İskelet dışı Ewing sarkomu

KURT ÖZKAYA N., GÜNEY C. , YILMAZ S., ALTINOK PARLAK B., DOĞAN İ.

TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ 37. ULUSAL KURULTAYI, Ankara, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2015

2015

2015

Nadir Bir Tümör İskelet Dışı Ewing Sarkomu

KURT ÖZKAYA N. , GÜNEY C. , YILMAZ S. , ALTINOK PARLAK B. B. , DOĞAN İ.

37. Türk Plastik Rekonstrüktif Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2015, ss.342-343

2011

2011

İleum yerleşimli dev duplikasyon kisti:radyolojik ve pagtolojik korelasyon

ATALAR M. H. , CANKORKMAZ L., GÜNEY C. , Koyluoglu G.

32. ulusal radyoloji kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 02 Kasım 2011

2011

2011

Pnömotoraks ile başvuran ve akciğer kist hidatiği saptanan çocuk olgu

CANKORKMAZ L., ÇAKAR M., dehmen d., GÜNEY C. , Koyluoglu G., CEVİT Ö.

55. türkiye milli pediatri kongresi 1.itaylan - türk pediatri toplantısı, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Ekim 2011

2011

2011

Akut skrotum nedeniyle opere edilen pediatrik olguların analizi.

CANKORKMAZ L., ÇAKAR M., ATALAR M. H. , GÜNEY C. , Koyluoglu G.

8. ulusal travma ve cerrahi kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Eylül 2011

2011

2011

Trombofili mutasyonuna bağlı mezenterik emboli sonucu intestinal gangren

CANKORKMAZ L., Koyluoglu G., GÜNEY C.

29. çocuk cerrahisi kongresi, İstanbul, Türkiye, 16 - 29 Mayıs 2011

2011

2011

İzole Fallopian Tüp Torsiyonu : 5 Vakalık Seri

GÜNEY C. , ÇAKAR M., Koyluoglu G., ÖZER H.

29. Çocuk Cerrahisi Kongresi PEDURO, Mısır Çocuk Cerrahisi Derneği, 16 - 29 Mayıs 2011

2011

2011

Travmatik akciğer psödokisti: bir olgu sunumu

GÜNEY C. , ÇAKAR M., Koyluoglu G.

29. çocukcerrahisi kongresi, İstanbul, Türkiye, 16 - 29 Mayıs 2011

2009

2009

Vezikoüretral reflüye bağlı skar ile anjiotensin dönüştürücü enzim gen polimorfizm ilişkisi

DUMLUPINAR Y., CANKORKMAZ L. , Koyluoglu G., ÖZDEMİR Ö., GÜNEY C.

27. ulusal çocuk cerrahisi kongresi, Malatya, Türkiye, 30 Eylül - 03 Ekim 2009, cilt.32, ss.177-182

2009

2009

Çocukluk çağı invajinasyon olgularımız ve pnömatik redüksiyon

CANKORKMAZ L., Koyluoglu G., Arslan M. Ş. , GÜNEY C.

27. ulusal çocuk cerrahisi kongresi, Malatya, Türkiye, 30 Eylül - 03 Ekim 2009, cilt.16, ss.363-366

2006

2006

Bir pisi pisi otunun ilginç yolculuğu: Olgu sunumu

Koyluoglu G., CANKORKMAZ L. , GÜNEY C. , Arslan M. Ş.

24. Çocuk Cerrahisi Kongresi, Adana, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2006, cilt.58, ss.89-92

2007

2007

Beş yaşında bir erkek çocukta inkomplet obstrüksiyon nedeni:üretral polip

GÜNEY C. , CANKORKMAZ L. , Koyluoglu G., ATALAR M. H. , ÇAKAR M.

9. ulusal çocuk ürolojisi kongresi ve güncelleştirme kursu, Antalya, Türkiye, 8 - 11 Kasım 2007, cilt.18, ss.349-352

2009

2009

Çocuklarda Korozif Özofagus Yanıkları ile İlgili Deneyimimiz

CANKORKMAZ L., Koyluoglu G., GÜNEY C.

53. Türkiye Milli Pediatri Kongresi. 1. Mısır-Türk Pediatri Toplantısı, Muğla, Türkiye, 21 - 25 Eylül 2009

2007

2007

Hipospadiass reoperasyonlarında inlay buccal mukoza ve üretral plate insizyonu ile tubularizasyon tekniği: 20 olgunun analizi

SÖYLET Y., oktay r., GÜNEY C. , ELİÇEVİK M.

9. ulusal çocuk ürolojisi kongresi ve güncelleştirme kursu, Antalya, Türkiye, 8 - 11 Kasım 2007

2007

2007

Currarino triadı: Sorunlar ve Çözümler

oktay r., GÜNEY C. , ELİÇEVİK M., TEKANT G. A. , Sarımurat N., KURUĞOĞLU S., et al.

25. Çocuk Cerrahisi Kongresi, İzmir, Türkiye, 22 - 27 Ekim 2007

2006

2006

On yıllık kist hidatik deneyimimiz

CANKORKMAZ L., Koyluoglu G., GÜNEY C. , DUMLUPINAR Y.

24. Çocuk Cerrahisi Kongresi, Adana, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2006

2004

2004

A Hidden Danger in Surgical Intensive Care Units: Fungal Sepsis

ELİÇEVİK M., İLÇE Z., GÜNEY C. , KÖKSAL ÇAKIRLAR F., CELAYİR R. S. , ÖZTÜRK R.

8th southeast European Symposium of Paediatric Surgery İnfectious Problems in Paediatric Surgery, Graz, Avusturya, 24 - 25 Eylül 2004

2002

2002

Cerrahi yenidoğan yoğunbakım ünitelerinde gizli tehlike:mantar sepsisi

İLÇE Z., GÜNEY C. , CELAYİR R. S.

20. çocuk cerrahisi kongresi, Mersin, Türkiye, 15 - 19 Ekim 2002, cilt.18, ss.17-20

2002

2002

The comparison of modified ventilatory index in surgical and non-surgical pediatric cases

İLÇE Z., GÜNEY C. , Eray N., ılıkkan b., CELAYİR R. S.

fourth congress of mediterranean association of pediatric surgeons, İzmir, Türkiye, 5 - 08 Haziran 2002

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2008 - Devam Ediyor

2008 - Devam Ediyor

ULUSAL TRAVMA ve ACİL CERRAHİ DERNEĞİ

Üye

2006 - Devam Ediyor

2006 - Devam Ediyor

Türk Tabibleri Birliği

Üye

2006 - Devam Ediyor

2006 - Devam Ediyor

TÜRKİYE ÇOCUK CERRAHİSİ DERNEĞİ

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Eylül 2012

Eylül 2012

Kocaeli Tıp Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan DergiAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 47

h-indeksi (WOS): 4