Asst. Prof.

CENGİZ GÜNEY


Tıp Eğitimi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Çocuk Cerrahisi

Dissertations

2005

2005

Expertise In Medicine

Penil turnike uygulamasının erektil dokular üzerine histopatolojik ve biyokimyasal etkileri: sıçanlarda deneysel bir çalışma

Istanbul University

Research Areas

Health Sciences

Courses

Associate Degree

Associate Degree

Ameliyathane Teknolojisi

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2014

2014

An Adolescent Girl with an Abdominal Mass

EĞLENOĞLU ALAYGUT D. , SEZER F. , GÜNEY C. , Kilic S. C. , SOLAK O.

JOURNAL OF PEDIATRICS, vol.164, no.4, pp.940, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2011

2011

Twins abused by their father

BÜTÜN C. , YÜCEL BEYAZTAŞ F. , Oral R., GÜNEY C. , Buyukkayhan D., Sato Y.

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, vol.46, no.4, pp.346-350, 2011 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

2010

2010

Our childhood cases with intussusception and pneumatic reduction

CANKORKMAZ L. , Koyluoglu G., ARSLAN M. Ş. , GÜNEY C.

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, vol.16, no.4, pp.363-366, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2008

2008

Alterations in spontaneous contractions of rat ileum and jejunum after peritonitis

Koyluogu G., Bageivan I., Karadas B., GÜNEY C. , DURMUŞ N., ALTUN A. , et al.

EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY, vol.580, pp.250-255, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2020

2020

A Rare Cause of Pediatric Acute Abdomen: Isolated Tubal Torsion

Atalar M. H. , Köse N., Güney C. , Cankorkmaz L.

Eurasian Journal of Critical Care, vol.2, no.2, pp.219-222, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2020

2020

Examination of Demographic Characteristics of Drugand Corrosive Poisonings, Morbidity and Mortalityin Children in Terms of Emergency Department andPediatric Surgery

Coşkun A., Güney C.

Biomedical Journal of Scientific Technical Research, vol.27, no.4, pp.20955-20962, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2020

2020

Classifi cation in the diagnosisand treatment of organdamage caused by urogenitaltrauma in children

Güney C. , Coşkun A.

Archive of Urological Research, vol.4, no.1, pp.1-6, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2019

2019

Epidemiological analysis of pediatric patients with thoracoabdominal trauma in emergency department

GÜNEY C. , COŞKUN A.

Cumhuriyet Medical Journal, vol.41, no.2, pp.465-471, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2018

2018

On bir yaşındaki çocukta dev seröz kistadenoma bağlı over torsiyonu: Olgu sunumu

CANKORKMAZ L., ÖZER H., GÜNEY C.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, vol.25, no.4, pp.462-465, 2018 (Other Refereed National Journals)

2018

2018

On Bir Yaşındaki Çocukta Dev Seröz Kistadenoma Bağlı Over Torsiyonu: Bir Olgu Sunumu.

CANKORKMAZ L., ÖZER H. , GÜNEY C.

SDÜ Tıp Fak Derg, vol.25, no.4, pp.462-465, 2018 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

Prokinetik Ajanların Proksimal ve Distal Kolon Motilitesi Üzerine Etkileri

Arslan M. Ş. , ALTUN A. , GÜNEY C. , CANKORKMAZ L., Bağcıvan İ., Koyluoglu G.

Dicle Medical Journal, vol.43, no.1, pp.151-155, 2016 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2011

2011

Yabancı cisim aspirasyonu olgu sunumu

YÜCEL BEYAZTAŞ F. , BÜTÜN C. , CANKORKMAZ L. , GÜNEY C. , BEDER C., ÖZEN B.

Adli bilimler dergisi, vol.10, no.2, pp.49-52, 2011 (Other Refereed National Journals)

2009

2009

Beş Yaşında Bir Erkek Çocukta Parsiyel Obstrüksiyon Nedeni: Üretral Polip

GÜNEY C. , CANKORKMAZ L., Koyluoglu G., ATALAR M. H. , ÖZER H., ÇAKAR M.

Turkiye Klinikleri Journal of Pediatrics, vol.18, no.4, pp.349-352, 2009 (Other Refereed National Journals)

2009

2009

Korozif özofagus yanıklı çocuklar ve özofagoskopi

CANKORKMAZ L., Koyluoglu G., GÜNEY C.

Çocuk Cerrahisi Dergisi, vol.23, no.3, pp.110-113, 2009 (Other Refereed National Journals) identifier

2009

2009

Çocukluk Çağı Pilomatrikoma Olgularının Klinikopatolojik Analizi

CANKORKMAZ L., ÖZER H., ALTUNTAŞ E. E. , GÜNEY C. , ERKAN M., ERÇÖÇEN A. R. , et al.

Turkiye Klinikleri Journal of Pediatrics, vol.18, no.2, pp.76-81, 2009 (Other Refereed National Journals)

2008

2008

Dev Konjenital Melanositik Nevüs Zemininde Gelişen Skrotal MalignMelanom Olgusu

Arslan M. Ş. , GÜNEY C. , ÖZER H., Koyluoglu G.

C.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, vol.30, no.1, pp.38-41, 2008 (Other Refereed National Journals)

2007

2007

Apendektomi Sonrası Rastlantısal Olarak Saptanan Karsinoid TümörOlgusu

CANKORKMAZ L., ÖZER H., Koyluoglu G., GÜNEY C. , ÇAKAR M.

C.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, vol.29, no.4, pp.172-174, 2007 (Other Refereed National Journals)

2006

2006

Antenatal tanılı komplet Currarino triadı sendromu: Nadir bir olgu sunumu

İLÇE Z., GÜNEY C. , CELAYİR R. S. , Sarımurat N.

Çocuk Cerrahisi Dergisi, vol.20, no.3, pp.176-178, 2006 (Other Refereed National Journals)

2004

2004

Cerrahi yenidoğan yoğun bakım ünitelerindeki gizli tehlike: Mantar sepsisi

İLÇE Z., GÜNEY C. , KÖKSAL ÇAKIRLAR F., CELAYİR R. S.

Çocuk Cerrahisi Dergisi, vol.18, no.1, pp.17-20, 2004 (Other Refereed National Journals) identifier

2003

2003

Cerrahi ve Medikal Tedavi Edilen Pediatrik Olgularda Modifiye Ventilasyon İndeksinin Prognozu Belirlemedeki Yeri

İLÇE Z., GÜNEY C. , Eray N., Ilıkkan B., CELAYİR R. S.

Turkiye Klinikleri Journal of Pediatrics, vol.12, no.1, pp.13-18, 2003 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Spontan Splenik Rüptür Gelişen Bir Yenidoğan Olgusu

TUNÇ G. , AYGÜNEŞ U., AKSAY A., GÜNEY C. , ATALAR M. H. , AKBAY S.

27. Ulusal Neonataloji Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2019

2018

2018

Evaluation of the Treatment and Treatment Success of Vesicoureteral Reflux in Pediatric Patients: 13-Year Analysis

GÜNEY C. , AKSAY A.

36. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ VE 3. ULUSLARARASI PEDİATRİK ENDOSKOPİK CERRAHİ GRUBU - ORTADOĞU BÖLÜMÜ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 24 - 27 October 2018

2018

2018

An incidental Diagnosis of Morgagni Hernia

KÖYLÜ G., GÜNEY C. , GÜL SÜLÜK G., KOÇ P., EKİCİ M. , ÜNVER KORĞALI E. , et al.

4. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi, Turkey, 22 - 24 February 2018

2017

2017

BERDON SYNDROME: MEGACYSTIS-MICROCOLONINTESTINALHYPOPERISTALSIS CASE REPORT

ÇAĞLAR ŞİMŞEK C. E. , YAVUZ A. , ÜNVER KORĞALI E. , GÜNEY C. , ATALAR M. H.

3. Ulusal Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi, Kayseri, Turkey, 9 - 11 March 2017

2015

2015

Nadir bir pediatrik tümör: İskelet dışı Ewing sarkomu

KURT ÖZKAYA N., GÜNEY C. , YILMAZ S., ALTINOK PARLAK B., DOĞAN İ.

TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ 37. ULUSAL KURULTAYI, Ankara, Turkey, 4 - 07 November 2015

2015

2015

Nadir Bir Tümör İskelet Dışı Ewing Sarkomu

KURT ÖZKAYA N. , GÜNEY C. , YILMAZ S. , ALTINOK PARLAK B. B. , DOĞAN İ.

37. Türk Plastik Rekonstrüktif Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Turkey, 4 - 07 November 2015, pp.342-343

2011

2011

İleum yerleşimli dev duplikasyon kisti:radyolojik ve pagtolojik korelasyon

ATALAR M. H. , CANKORKMAZ L., GÜNEY C. , Koyluoglu G.

32. ulusal radyoloji kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 02 November 2011

2011

2011

Pnömotoraks ile başvuran ve akciğer kist hidatiği saptanan çocuk olgu

CANKORKMAZ L., ÇAKAR M., dehmen d., GÜNEY C. , Koyluoglu G., CEVİT Ö.

55. türkiye milli pediatri kongresi 1.itaylan - türk pediatri toplantısı, Antalya, Turkey, 12 - 16 October 2011

2011

2011

Akut skrotum nedeniyle opere edilen pediatrik olguların analizi.

CANKORKMAZ L., ÇAKAR M., ATALAR M. H. , GÜNEY C. , Koyluoglu G.

8. ulusal travma ve cerrahi kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 September 2011

2011

2011

Trombofili mutasyonuna bağlı mezenterik emboli sonucu intestinal gangren

CANKORKMAZ L., Koyluoglu G., GÜNEY C.

29. çocuk cerrahisi kongresi, İstanbul, Turkey, 16 - 29 May 2011

2011

2011

İzole Fallopian Tüp Torsiyonu : 5 Vakalık Seri

GÜNEY C. , ÇAKAR M., Koyluoglu G., ÖZER H.

29. Çocuk Cerrahisi Kongresi PEDURO, Mısır Çocuk Cerrahisi Derneği, 16 - 29 May 2011

2011

2011

Travmatik akciğer psödokisti: bir olgu sunumu

GÜNEY C. , ÇAKAR M., Koyluoglu G.

29. çocukcerrahisi kongresi, İstanbul, Turkey, 16 - 29 May 2011

2009

2009

Vezikoüretral reflüye bağlı skar ile anjiotensin dönüştürücü enzim gen polimorfizm ilişkisi

DUMLUPINAR Y., CANKORKMAZ L. , Koyluoglu G., ÖZDEMİR Ö., GÜNEY C.

27. ulusal çocuk cerrahisi kongresi, Malatya, Turkey, 30 September - 03 October 2009, vol.32, pp.177-182

2009

2009

Çocukluk çağı invajinasyon olgularımız ve pnömatik redüksiyon

CANKORKMAZ L., Koyluoglu G., Arslan M. Ş. , GÜNEY C.

27. ulusal çocuk cerrahisi kongresi, Malatya, Turkey, 30 September - 03 October 2009, vol.16, pp.363-366

2006

2006

Bir pisi pisi otunun ilginç yolculuğu: Olgu sunumu

Koyluoglu G., CANKORKMAZ L. , GÜNEY C. , Arslan M. Ş.

24. Çocuk Cerrahisi Kongresi, Adana, Turkey, 5 - 08 November 2006, vol.58, pp.89-92

2007

2007

Beş yaşında bir erkek çocukta inkomplet obstrüksiyon nedeni:üretral polip

GÜNEY C. , CANKORKMAZ L. , Koyluoglu G., ATALAR M. H. , ÇAKAR M.

9. ulusal çocuk ürolojisi kongresi ve güncelleştirme kursu, Antalya, Turkey, 8 - 11 November 2007, vol.18, pp.349-352

2009

2009

Çocuklarda Korozif Özofagus Yanıkları ile İlgili Deneyimimiz

CANKORKMAZ L., Koyluoglu G., GÜNEY C.

53. Türkiye Milli Pediatri Kongresi. 1. Mısır-Türk Pediatri Toplantısı, Muğla, Turkey, 21 - 25 September 2009

2007

2007

Hipospadiass reoperasyonlarında inlay buccal mukoza ve üretral plate insizyonu ile tubularizasyon tekniği: 20 olgunun analizi

SÖYLET Y., oktay r., GÜNEY C. , ELİÇEVİK M.

9. ulusal çocuk ürolojisi kongresi ve güncelleştirme kursu, Antalya, Turkey, 8 - 11 November 2007

2007

2007

Currarino triadı: Sorunlar ve Çözümler

oktay r., GÜNEY C. , ELİÇEVİK M., TEKANT G. A. , Sarımurat N., KURUĞOĞLU S., et al.

25. Çocuk Cerrahisi Kongresi, İzmir, Turkey, 22 - 27 October 2007

2006

2006

On yıllık kist hidatik deneyimimiz

CANKORKMAZ L., Koyluoglu G., GÜNEY C. , DUMLUPINAR Y.

24. Çocuk Cerrahisi Kongresi, Adana, Turkey, 5 - 08 November 2006

2004

2004

A Hidden Danger in Surgical Intensive Care Units: Fungal Sepsis

ELİÇEVİK M., İLÇE Z., GÜNEY C. , KÖKSAL ÇAKIRLAR F., CELAYİR R. S. , ÖZTÜRK R.

8th southeast European Symposium of Paediatric Surgery İnfectious Problems in Paediatric Surgery, Graz, Austria, 24 - 25 September 2004

2002

2002

Cerrahi yenidoğan yoğunbakım ünitelerinde gizli tehlike:mantar sepsisi

İLÇE Z., GÜNEY C. , CELAYİR R. S.

20. çocuk cerrahisi kongresi, Mersin, Turkey, 15 - 19 October 2002, vol.18, pp.17-20

2002

2002

The comparison of modified ventilatory index in surgical and non-surgical pediatric cases

İLÇE Z., GÜNEY C. , Eray N., ılıkkan b., CELAYİR R. S.

fourth congress of mediterranean association of pediatric surgeons, İzmir, Turkey, 5 - 08 June 2002

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2008 - Continues

2008 - Continues

Turkish Association of Trauma and Emergency Surgery

Member

2006 - Continues

2006 - Continues

Turkish Medical Association

Member

2006 - Continues

2006 - Continues

TÜRKİYE ÇOCUK CERRAHİSİ DERNEĞİ

Member

Scientific Refereeing

September 2012

September 2012

Kocaeli Tıp Dergisi

Other Indexed JournalCitations

Total Citations (WOS): 47

h-index (WOS): 4