Mesleki Deneyim

Verdiği Dersler

 • Lisans Türk İslam Estetğiği

 • Lisans Türk İslam Sanatları Tarihi

 • Lisans İslam da Sanat ve Estetik

 • Lisans Türk İslam Sanatları Tarihi

 • Lisans Türk İslam Sanatları Tarihi

 • Lisans İslam da Sanat ve Estetik

 • Lisans Türk İslam Sanatları Tarihi

 • Lisans Hüsn-i Hat

 • Lisans Tezhib

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Lisans Ebru

 • Lisans Ebru

 • Lisans İslam Sanatları Ve Estetiği

 • Lisans Hat Sanatı

 • Lisans Türk İslam Sanatları Tarihi

 • Lisans Türk İslam Estetğiği

 • Lisans Türk İslam Sanatları Tarihi

 • Lisans Tezhip

 • Lisans Dini Musiki

 • Lisans Dini Musiki

 • Lisans İslam Sanatları Ve Estetiği

 • Lisans İslamda Sanat ve Estetik

 • Lisans Türk Din Musikisi

 • Lisans Türk Din Musikisi

 • Lisans İslamda Sanat ve Estetik

 • Lisans Türk Din Müsikisi - I

 • Lisans İslam Tarihi - II

 • Lisans Desen - VIII

 • Lisans Desen - VI

 • Lisans Desen - II

 • Lisans Seçmeli Ders (Hat - Tezhip)

 • Lisans Desen - I

 • Lisans Desen - II

 • Lisans Seçmeli Ders (Hat - Tezhip)

 • Lisans Temel Sanat Eğitimi II

 • Lisans Resim - III

 • Lisans Goblen

 • Lisans Desen IV

 • Lisans Resim - V

 • Lisans Türk Resim Sanatı Tarihi

 • Lisans Temel Sanat Eğitimi II