Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Evaluation of Apically Extruded Debris and Irrigant Using Different File Systems

NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, vol.20, no.12, pp.1555-1560, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Bactericidal effect of KTP laser irradiation against Enterococcus faecalis compared with gaseous ozone: an ex vivo study

ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY AND ENDODONTOLOGY, vol.107, no.5, 2009 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

TRAVMAYA BAĞLI KOMPLİKE KRON KIRIĞININ TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU#

Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg, vol.31, no.1, pp.109-114, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

İki kök ve iki kanala sahip mandibular kanin: İki olgu raporu

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.28, no.2, pp.245-248, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

MAXILLARY FIRST PREMOLARS WITH THREE ROOT CANALS: TWO CASE REPORTS

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY FACULTY OF DENTISTRY, vol.51, no.3, pp.50-54, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier identifier

Nonsurgical endodontic treatment of a large periradicular lesion

Turkish Endodontic Journal, vol.2, no.1, pp.21-24, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

İki Palatinal Kök Kanalına Sahip Maksiller Birinci Molar Diş

Turkiye Klinikleri J Dental Sci Cases, vol.1, no.2, pp.131-134, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Endodontik Tedavisi Yapılmış Geniş Periapikal Lezyonlu Mandibular Molar Dişin Uzun Dönem Radyografik Takibi: Olgu Sunumu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 1. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi 23-25 Kasım 2021, Turkey, 23 - 25 November 2021

Farklı Kinematiklerin Kök Kanal Preparasyonu Sırasında Dentin Çatlağı Oluşumuna Etkileri.

Necmettin Erbakan Univesity International Dentistry Congress, 2-3 October 2021, Turkey, 2 - 03 October 2021

Farklı Kinematiklerin Kök Kanal Dolgu Maddesinin Uzaklaştırılmasına Etkisi.

Necmettin Erbakan Univesity International Dentistry Congress, 2-3 October 2021, Turkey, 2 - 03 October 2021

Travmatik lüksasyon görülen maksiller daimi dişin multidisipliner tedavisi: Olgu Sunumu

Uluslararası sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 10 - 11 April 2021, vol.1, pp.291-292

Regenerative Endodontic Treatment Approach to Teeth with a Large Periapical Lesion with Open Apex: Two Case Reports.

Internatıonal Dentıstry & Health Congress, IDU-DENT 2020 November 28-29, Turkey, 28 - 29 November 2020

The Use of MTA as Apical Plug for Treatment of Teeth with Open Apices: A Case Report

The 20th Scientific Congress of Asian Pacific Endodontic Confederation & The 14th International Congress of Turkish Endodontic Society 24-27 April 2019 · Fairmont Quasar Istanbul - Turkey, İstanbul, Turkey, 24 - 27 April 2019

Healing of Large Periapical Lesion Following Conventional Root Canal Treatment

The 20th Scientific Congress of Asian Pacific Endodontic Confederation & The 14th International Congress of Turkish Endodontic Society 24-27 April 2019 · Fairmont Quasar Istanbul - Turkey, İstanbul, Turkey, 24 - 27 April 2019

Failed Endodontic Treatment: A Multidisciplinary Approach

The 20th Scientific Congress of Asian Pacific Endodontic Confederation & The 14th International Congress of Turkish Endodontic Society 24-27 April 2019 · Fairmont Quasar Istanbul - Turkey, İstanbul, Turkey, 24 - 27 April 2019

Healing of Large Periapical Lesions after Root Canal Treatment

The 20th Scientific Congress of Asian Pacific Endodontic Confederation & The 14th International Congress of Turkish Endodontic Society 24-27 April 2019 · Fairmont Quasar Istanbul - Turkey, İstanbul, Turkey, 24 - 27 April 2019

The Effect of Various Canal Contents on the Accuracy of Two Electronic Apex Locators in Detecting Different Size of Root Perforations

The 20th Scientific Congress of Asian Pacific Endodontic Confederation & The 14th International Congress of Turkish Endodontic Society 24-27 April 2019 · Fairmont Quasar Istanbul - Turkey, İstanbul, Turkey, 24 - 27 April 2019

Regenerative Treatment of External Apical Root Resorption after Orthodontic Treatment

The 20th Scientific Congress of Asian Pacific Endodontic Confederation & The 14th International Congress of Turkish Endodontic Society 24-27 April 2019 · Fairmont Quasar Istanbul - Turkey, İstanbul, Turkey, 24 - 27 April 2019

Farklı kök kanal dezenfeksiyon prosedürlerinin E. Faecalis biyofilmi üzerine etkisi

Türk Endodonti Derneği 8. Uluslararası Endodonti Sempozyumu, 10-13 Mayıs 2018 / Adana HiltonSA, 10 - 13 May 2018

Travma görmüş daimi dişlere multidisipliner tedavi yaklaşımı: İki olgu sunumu

Türk Endodonti Derneği 8. Uluslararası Endodonti Sempozyumu, 10-13 Mayıs 2018 / Adana HiltonSA, 10 - 13 May 2018

Farklı kinematiklerin K3XF enstrümanlarıyla kanal preparasyonu sırasında apikalden taşan sıvı ve debris miktarına etkileri.

Türk Endodonti Derneği 7. Uluslararası Endodonti Sempozyumu, 11-14 Mayıs 2017 / Acapulco Resort Otel, Girne., Turkey, 11 - 14 May 2017

Farklı rotary sistemlerin post-core ile restore edilmiş dişlerin kırılma direnci üzerine etkisi.

Türk Endodonti Derneği 7. Uluslararası Endodonti Sempozyumu, 11-14 Mayıs 2017 / Acapulco Resort Otel, Girne., 11 - 14 May 2017

Farklı tork ayarlarının apikalden taşan debris miktarına etkileri

23. İzmir Dişhekimleri Odası Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi 18-20 Kasım 2016 / Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi – İzmir., Turkey, 18 - 20 November 2016

GEMİNASYONA UĞRAMIŞ MAKSİLLER SANTAL DİŞİN ENDODONTİK TEDAVİSİ BİR OLGU SUNUMU

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi 26-29 Mayıs 2016 / Perissia Otel- Kapadokya., 26 - 29 May 2016

Endodontik periodontal lezyonlu mandibular moların kombine tedavisi bir olgu sunumu

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi 26-29 Mayıs 2016/ Perissia Otel- Kapadokya., 26 - 29 May 2016

Flare up gelişen maksiller lateral dişin endodontik tedavisi olgu bildirimi

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi 26-29 Mayıs 2016 / Perissia Otel- Kapadokya., 26 - 29 May 2016

Çeşitli irriganların iki elektronik apeks bulucunun yapay kök perforasyonlarının tespitindeki doğruluğu üzerine etkileri

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi 26-29 Mayıs 2016 / Perissia Otel- Kapadokya., 26 - 29 May 2016

FLARE UP GELİŞEN MAKSİLLER LATERAL DİŞİN ENDODONTİK TEDAVİSİ OLGU BİLDİRİMİ

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi 26-29 Mayıs 2016 / Perissia Otel- Kapadokya., 26 - 29 May 2016

Beş kanallı maksiller ikinci molar dişin endodontik tedavisi bir olgu sunumu

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi 26-29 Mayıs 2016 / Perissia Otel- Kapadokya., 26 - 29 May 2016

Geniş bir periradiküler lezyonun cerrahi olmayan endodontik tedavisi bir olgu sunumu

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi 26-29 Mayıs 2016 / Perissia Otel- Kapadokya., 26 - 29 May 2016

ÜÇ KÖKLÜ VE ÜÇ KANALLI MAKSİLLER PREMOLAR DİŞİN KÖK KANAL TEDAVİSİ OLGU RAPORU

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi 26-29 Mayıs 2016 / Perissia Otel- Kapadokya., 26 May 2016 - 29 January 2017

Geminasyona uğramış maksiller santal dişin endodontik tedavisi bir olgu sunumu

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi 26-29 Mayıs 2016 / Perissia Otel- Kapadokya., 26 - 29 May 2016

Üç köklü ve üç kanallı maksiller premolar dişin kök kanal tedavisi olgu raporu

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi 26-29 Mayıs 2016 / Perissia Otel- Kapadokya., 26 - 29 May 2016

Üst birinci molar dişte kronik apikal apseye bağlı ekstra oral fistülizasyonun iyileşmesi vaka raporu

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi 26-29 Mayıs 2016 / Perissia Otel- Kapadokya., 26 - 29 May 2016

The evaluation of One Shape New Generation Protaper Next Mtwo and WaveOne Efficacy On flexural strength incidence of root dentin

1st Online Scientific Congress of the International Association of Endodontic Education, Research & Practice November 30th 2015-January 31st 2016., 30 November 2015 - 31 January 2016

Accuracy of four different apex locators in detecting simulated root perforations

1st Online Scientific Congress of the International Association of Endodontic Education, Research & Practice November 30th 2015-January 31st 2016., 30 November 2015 - 31 January 2016

Accuracy of three electronic apex locators using the clearing technique

2014 IADR/PER Congress, September 10-13, 2014, Dubrovnik, 9 - 13 September 2014

Mtwo ve S5 Ni Ti döner kanal eğelerinin yapay kök kanalını şekillendirme etkinliklerinin karşılaştırılması

Türk Endodonti Derneği 12. Uluslararası Endodonti Kongresi, İstanbul, 15-17 Mayıs 2014., 15 - 17 May 2014

Comparison of four electronic apex locators to determine the major foramen

FDI 2013 Istanbul Annual World Dental Congress, 28-21 August 2013 / Istanbul, Turkey, 28 - 31 August 2013

Dört farklı apeks bulucunun çalışma uzunluğu ölçümünün in vitro olarak karşılaştırılması

Türk Endodonti Derneği 11. Uluslararası Kongresi 27-28 Nisan 2012,Point Barbaros Otel-İstanbul, 27 - 28 April 2012

Nikel titanyum kanal aletlerine uygulanan farklı tork değerlerinin eğri kök kanal preparasyonuna etkilerinin in vitro olarak incelenmesi

Türk Endodonti Derneği 11. Uluslararası Kongresi 27-28 Nisan 2012, Point Barbaros Otel-İstanbul, 27 - 28 April 2012

The effect of three different irrigation solutions and KTP laser irrigation on the apical microleakage

10th International Congress Of The Turkish Endodontic Society, Istanbul, September 23-25, 2010., 23 - 25 September 2010

Efficacy of three rotary Ni Ti instruments to remove gutta percha during root canal retreatment

10th International Congress Of The Turkish Endodontic Society, September 23-25, 2010., 23 - 25 September 2010

Evaluation of apical leakage of three different root canal obturation techniques with dye penetration method

10th International Congress Of The Turkish Endodontic Society, Istanbul, September 23-25, 2010., 23 - 25 September 2010

Evaluation of the influence of smear layer removal on the sealing ability of two different obturation techniques

10th International Congress Of The Turkish Endodontic Society, Istanbul, September 23-25, 2010., 23 - 25 September 2010

Mandibular first molar with six root canals a case report

10th International Congress Of The Turkish Endodontic Society, Istanbul, September 23-25, 2010., 23 - 25 September 2010

Five canals maxillary first molar Case report

13th Biennial Congress of the European Society of Endodontology, İstanbul, September 06-08, 2007, 6 - 08 September 2007