Prof.HACI İBRAHİM DELİCE


Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü

Oğuz Lehçeleri A.B.D.


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Philology, Turkish Language and Literature, Old Turkish Language, Modern Turkish Language, Contemporary Turkish Dialects and Literature, Linguistics


Names in Publications: Delice, H. İbrahim, Delice, Hacı İbrahim, Delice, Halil İbrahim, DELİCE, İ., Delice, H. İ.

Metrics

Publication

84

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Thesis Advisory

5

Education Information

1993 - 1995

1993 - 1995

Doctorate

Firat University, Faculty Of Humanıtıes And Socıal Scıences, Department Of Turkısh Language And Lıterature, Turkey

1991 - 1993

1991 - 1993

Postgraduate

Sivas Cumhuriyet University, Rektörlük, Türk Dili Bölümü, Turkey

1980 - 1984

1980 - 1984

Undergraduate

Selcuk University, Faculty Of Letters, Department Of Turkısh Language And Lıterature, Turkey

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Philology

Turkish Language and Literature

Old Turkish Language

Modern Turkish Language

Contemporary Turkish Dialects and Literature

Linguistics

Academic Titles / Tasks

2009 - Continues

2009 - Continues

Professor

Sivas Cumhuriyet University, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatı Bölümü

Managerial Experience

2021 - 2024

2021 - 2024

Head of Department

Sivas Cumhuriyet University, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatı Bölümü

2021 - 2024

2021 - 2024

Head of Department

Sivas Cumhuriyet University, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatı Bölümü

2014 - 2018

2014 - 2018

Head of Department

Bartin University, Faculty Of Letters, Department Of Turkısh Language And Lıterature

2013 - 2014

2013 - 2014

Dean

Tunceli Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Ve Sinema Bölümü

2011 - 2012

2011 - 2012

Vice Rector

Munzur University, Faculty Of Letters, Department Of Turkısh Language And Lıterature

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Türkiye Türkçesi Sözcük Türleri Bilgisi

Undergraduate

Undergraduate

Türkiye Türkçesi I

Undergraduate

Undergraduate

Türkiye Türkçesi VIII

Undergraduate

Undergraduate

Türkiye Türkçesi Sözcük Türleri Bilgisi

Postgraduate

Postgraduate

Türkçe Şekil Bilgisi Sorunları

Postgraduate

Postgraduate

Yüksek Lisans Seminer Dersi

Undergraduate

Undergraduate

Türkiye Türkçesi VII

Undergraduate

Undergraduate

Türkiye Türkçesi VIII

Undergraduate

Undergraduate

Türkiye Türkçesi Öbek ve Cümle Bilgisi

Doctorate

Doctorate

Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Uzmanlık Alan Dersi

Undergraduate

Undergraduate

Türkiye Türkçesi Ses Bilgisi

Postgraduate

Postgraduate

Türk Dilinin Güncel Sorunlari

Undergraduate

Undergraduate

Türkiye Türkçesi VII

Undergraduate

Undergraduate

Türkiye Türkçesi Ses Bilgisi

Undergraduate

Undergraduate

Türkiye Türkçesi Öbek ve Cümle Bilgisi

Undergraduate

Undergraduate

Türkiye Türkçesi I

Undergraduate

Undergraduate

Türkiye Türkçesi Şekil Bilgisi

Undergraduate

Undergraduate

Türkiye Türkçesi VII

Undergraduate

Undergraduate

Türkiye Türkçesi Ses Bilgisi

Undergraduate

Undergraduate

Türkiye Türkçesi Sözcük Türleri Bilgisi

Doctorate

Doctorate

Türkiye Türkçesi Sözdizimi

Postgraduate

Postgraduate

Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

Undergraduate

Undergraduate

Türkiye Türkçesi I

Undergraduate

Undergraduate

Türkiye Türkçesi II

Undergraduate

Undergraduate

Türkiye Türkçesi II

Undergraduate

Undergraduate

Türkiye Türkçesi Şekil Bilgisi

Undergraduate

Undergraduate

Türkiye Türkçesi IV

Undergraduate

Undergraduate

Türkiye Türkçesi VI

Undergraduate

Undergraduate

Türkiye Türkçesi III

Undergraduate

Undergraduate

Türkiye Türkçesi V

Undergraduate

Undergraduate

Türkiye Türkçesi III

Undergraduate

Undergraduate

Türkiye Türkçesi VI

Undergraduate

Undergraduate

Türkiye Türkçesi V

Postgraduate

Postgraduate

Sözlük Bilimi

Undergraduate

Undergraduate

Türkiye Türkçesi IV

Undergraduate

Undergraduate

Türkçe Kompozisyon - ll

Undergraduate

Undergraduate

Türkçe Kompozisyon - ll

Undergraduate

Undergraduate

Türkçe Kompozisyon - I

Undergraduate

Undergraduate

Türkçe Kompozisyon - I

Undergraduate

Undergraduate

Türkçe-II: Sözlü Anlatım

Undergraduate

Undergraduate

Türkçe-I: Yazılı Anlatım I

Undergraduate

Undergraduate

Temel Bilgisayar Bilimleri

Postgraduate

Postgraduate

Tarihi Türkiye Türkçesi

Undergraduate

Undergraduate

Türkçe I: Yazılı Anlatım

Undergraduate

Undergraduate

Türkçe II: Sözlü Anlatım

Undergraduate

Undergraduate

Türk Dili - I

Undergraduate

Undergraduate

Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı

Undergraduate

Undergraduate

Türk Dili Tarihi I

Undergraduate

Undergraduate

Türk Dili Tarihi I

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

2022

2022

Yunus Emre Divanı'nda Namaz Kavramı

DELİCE H. İ.

TRT Akademi, vol.6, no.13, pp.64-73, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

2008

2008

Denkleştirme Öbeği

DELİCE H. İ.

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.1, no.1, pp.1-2, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

2007

2007

Yüklemin Özne ve Nesne İlişkisi

DELİCE H. İ.

Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.31, no.2, pp.141-145, 2007 (Non Peer-Reviewed Journal) identifier

2003

2003

Türkçe Sözdiziminde Tümleç

DELİCE H. İ.

Türk Dili ve Edebiyatı Makaleleri, vol.3, no.3, pp.299-336, 2003 (Non Peer-Reviewed Journal)

2001

2001

Türk Dilinde İşlevsel Ek Tasnifi Denemesi

DELİCE H. İ.

Türklük Bilimi Araştırmaları, vol.9, no.9, pp.221-235, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

1998

1998

Türkçe Sözdiziminde Özne

DELİCE H. İ.

TÜBAR (Türklük Bilimi Araştırmaları), vol.6, no.6, pp.191-208, 1998 (Peer-Reviewed Journal)

1992

1992

İlk Kur an Çevirileri ve Türkçenin Kelime Yapma Gücü

DELİCE H. İ.

Kızılırmak, vol.10, no.10, pp.29-30, 1992 (Non Peer-Reviewed Journal)

1992

1992

Alıcık Yöresi Fıkraları

DELİCE H. İ.

Kızılırmak, vol.11, no.11, pp.25-27, 1992 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Türkçede Öbek İşletme Ekleri

DELİCE H. İ.

14. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Antalya, Turkey, 20 October 2022, vol.1, pp.658-665

2021

2021

Yunus Emre Divanı'nda Kiplik Ekleri

DELİCE H. İ.

Uluslararası Yunus Emre ve Dünden Bugüne Türkçe Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 10 June 2021, vol.1, pp.58-89

2019

2019

ZAMİRLE EDAT ARASINDA BULUNAN {-IN/-NIN} BİÇİMBİRİMİ ÜZERİNE

DELİCE H. İ.

TARAS SHEVCHENKO 4th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, İzmir, Turkey, 14 - 15 December 2019, vol.1, pp.498-506

2019

2019

TÜRKÇEDE DURUM FİİLLERİNİN DURUMU ÜZERİNE

DELİCE H. İ.

TARAS SHEVCHENKO 4th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCE, İzmir, Turkey, 14 - 15 December 2019, vol.1

2019

2019

Türkçede Kaç İsim Durumu Vardır?

DELİCE H. İ.

6. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (1 – 3 Kasım 2019 / Şanlıurfa) (UBAK), Urfa, Turkey, 1 - 03 November 2019, vol.1, pp.49-62

2019

2019

Türkçe Sadece Sondan Ekli Bir Dil midir?

DELİCE H. İ.

6. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (1 – 3 Kasım 2019 / Şanlıurfa) (UBAK), Urfa, Turkey, 1 - 03 November 2019, vol.1, pp.63-68

2019

2019

Derleme Sözlüğüne Sadece Sivas ve İlçelerinden Alınmış Kelimler Üzerine Bir Değerlendirme

DELİCE H. İ.

Her Yönüyle Sivas Kongres’xxnin 100. Yılında Sivas Uluslararası Sempuzuyumu, Sivas, Turkey, 25 - 27 April 2019, vol.4, pp.15-60

2016

2016

Sözlüklerde Sözcük Türlerine Yer Verilmeli mi?

DELİCE H. İ.

III. Uluslararası Sözlük Bilimi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 3 - 04 November 2016, vol.1, pp.354-360

2017

2017

TAKISIZ İSİM TAMLAMASI ÜZERİNE

DELİCE H. İ.

Uluslararası Farkındalık Konferansı, Krakow, Poland, 16 - 18 November 2017, vol.1, pp.129-140

2017

2017

Birleşik Kelimeler Ayrı Yazılmalı mıdır?

DELİCE H. İ.

DEMOGE17, Karabük, Turkey, 4 - 06 October 2017, vol.1, pp.1-491

2017

2017

Müzakere: Modern Dil Teorileri ve Toplumsal Dizayn

DELİCE H. İ.

I. Uluslararası Dil ve Edebiyatta Modernleşme ve Gelenek, Karabük, Turkey, 4 - 06 October 2017, vol.1, pp.1

2017

2017

Çekim Edatlarının Ek Düzeyinde Eşdeğerlikleri ve Temsil Ekleri

DELİCE H. İ.

8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara, Turkey, 22 - 26 May 2017, pp.94

2016

2016

Şekil Bilgisi Verilerinden Hareketle Sözlük Birim Teriminin Tanım ve Kullanımları Üzerine Bir Değerlendirme

DELİCE H. İ.

ICHACS INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND CULTURAL STUDIES, Prag, Czech Republic, 6 - 10 October 2016, vol.1, pp.60

2016

2016

Dilek Şart Kipi mi Dua Kipi mi

DELİCE H. İ.

Uluslararası Oryantalizm Çalışmaları-Dünü, Bugünü, Yarını, Belgrade, Serbia And Montenegro, 8 - 09 December 2016, vol.1, pp.95-96

2016

2016

Türk Dilinde Eksiz Dönüşlü Çatı

DELİCE H. İ.

1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Madrid, Spain, 19 - 20 May 2016, vol.1

2016

2016

Türk Dilinde Nesne

DELİCE H. İ.

1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Prag, Czech Republic, 19 - 22 May 2016

2016

2016

İlkokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Şiir Metinlerinin Toplumsal Bilinç Açısından Değerlendirilmesi

DELİCE H. İ.

Bartın Üniversitesi Uluslararası Edebiyat ve Toplum Sempozyumu, Bartın, Turkey, 28 - 30 April 2016, vol.2, pp.395-420

2016

2016

Türkçede Ekler Nasıl Sınıflandırılmalıdır

DELİCE H. İ.

Türk Dil Kurumu, Türk Dil Bilgisi Toplantıları ve Eklerin Sınıflandırılması Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 24 - 25 November 2016

2015

2015

Türkçede Kurallı Sözcük Uydurma Yöntemi Olarak Sözdizimbirim

DELİCE H. İ.

Prof. Dr. Mehmet Özmen Adına Sözdizimi Çalıştayı, Adana, Turkey, 01 December 2015 - 23 October 2014, vol.1, pp.108-120

2013

2013

Türkçe Sözdiziminde Temel ve Yardımcı Öge Dizilişi

DELİCE H. İ.

VII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 4 - 07 December 2013

2013

2013

Türkçenin Ekleri Yapı Açısından Nasıl Sınıflandırılmalıdır İstanbul Üniversitesi

DELİCE H. İ.

VIII. Türkoloji Kongresi, 30 Eylül - 4Ekim 2013, İstanbul, İstanbul, Turkey, 30 September - 04 October 2013

2013

2013

Köroğlu Şiirlerinin Üslup Özellikleri

DELİCE H. İ.

IV. Uluslararası Bolu Halk Kültürü ve Köroğlu Sempozyumu, 26 - 27 October 2013

2012

2012

Türkçede Fiil Çekimlerine Yeni Bir Bakış

DELİCE H. İ.

VII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara, Turkey, 24 - 28 September 2012

2012

2012

Ip Eki Türkçede Hangi Kategorileri Oluşturmaktadır

DELİCE H. İ.

V. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Denizli, Turkey, 19 - 20 December 2012

2009

2009

Türk Lehçe ve Şivelerinde Fiil Çatılarının İşlenişi Bağlamında Yeni Bir Yaklaşım Denemesi

DELİCE H. İ.

Uluslararası Türkoloji Kongresi, Türkistan, Kazakhstan, 18 - 20 May 2009, vol.2

2007

2007

Çatı Eklerinin Bilinmeyen Bir İşlevi

DELİCE H. İ.

38. ULUSLARARASI ASYA VE KUZEY AFRİKA ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Ankara, Turkey, 10 - 15 September 2007

2007

2007

Necati Beg ve Türki i Basit

DELİCE H. İ.

Necati Bey ve Türki-i Basit". I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu: "Ölümünün 500. Yılında Şair Necâtî Bey Anısına, 15 - 17 April 2007

2007

2007

Cümle Çözümlemelerinde Cümle Dışı Unsur Terimi Yerine Yeni Bir Teklif

DELİCE H. İ.

Uluslararası Türk Dili Edebiyatı ve Kongresi UTEK 2007, İstanbul, Turkey, 27 - 28 August 2007, vol.1

Books & Book Chapters

2022

2022

HÂZÂ BEYÂN-I ŞERÂYİT-İ ESMÂ (Esmâ-i Hüsnâ)

DELİCE H. İ.

Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, 2022

2022

2022

Derleme Sözlüğü’ne Sadece Kangal’dan Giren Kelimeler Üzerine

DELİCE H. İ.

in: Kangal Araştırmaları, Hüseyin CILGA, Cahit Can KANGAL, Editor, Kangal Belediyesi Yayınları, Ankara, pp.472-476, 2022

2022

2022

Ek-fiil ve Yardımcı Fiil Farklı Kategori Oluşturabilir mi?

DELİCE H. İ.

in: Prof. Dr. Kerime Üstünova Armağanı, Dr. Öğr. Üyesi Hasene Aydın, Öğr. Gör.Dr. İbrahim Karahancı, Editor, Efeakademi Yayınları, İstanbul, pp.455-464, 2022

2022

2022

Sezai Karakoç'un Şiirlerinde Diriliş Kelimesi ve Kavram Alanı

DELİCE H. İ.

in: Bir Diriliş Eri Sezai Karakoç Kitabı, Osman Koca, Editor, Bbeyan Yayınları, İstanbul, pp.145-164, 2022

2022

2022

Türkçede Asıl Fiillere Kip Anlamı Yüklemenin Kural ve Yapıları Üzerine

DELİCE H. İ.

in: Prof. Dr. Recep Toparlı Armağanı, Prof. Dr. Mustafa Argunşah, Prof. Dr. Hanifi Vural, Editor, Kesit Yayınları, İstanbul, pp.183-196, 2022

2021

2021

Türkiye Türkçesinde Taban ve Ek İlişkisi

DELİCE H. İ.

in: Hamza Zülfikar Armağanı, TDK, Editor, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, pp.203-216, 2021

2021

2021

Türk Dilinde Kiplik Ekleri

DELİCE H. İ.

in: Türkolojinin Delikanlısı Seyyah Prof. Dr. İsmail Doğan Armağanı, Öztürk Abdülkadir Yıldız, Hüseyin, Editor, Fenomen, Erzurum, pp.167-176, 2021

2021

2021

Türkiye Türkçesinde Görüngü Fiilleri ve Görüngü Ekleri

DELİCE H. İ.

in: Prof. Dr. Sadettin Özçelik Armağanı, Boz, Erdoğan Karademir, Fevzi, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.170-194, 2021

2019

2019

Fiil Cümlesinin Yüklemi İçinde Fiilimsi Olabilir mi?

DELİCE H. İ.

in: Prof. Dr. Mehmet Arslan’xxa Armağan, Prof. Dr. Hacı İbrahim Delice, Prof. Dr. Mehtap Erdoğan, Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, pp.627-632, 2019

2019

2019

Dostluk Abidesi Bir Hoca

DELİCE H. İ.

in: Prof. Dr. Mehmet Arslan’xxa Armağan, Prof. Dr. Hacı İbrahim Delice, Prof. Dr. Mehtap Erdoğan, Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, pp.45-48, 2019

2019

2019

Hocamırat Baylıyev

DELİCE H. İ.

in: Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları, Prof. Dr. Ahmet Buran, Editor, Akçağ, Ankara, pp.559-564, 2019

2018

2018

Türkçe Sözdizimi

DELİCE H. İ.

Asitan Kitap, İstanbul, 2018

2017

2017

Sözcük Türleri

DELİCE H. İ.

Asitan, İstanbul, 2017

2017

2017

Birleşik Fiil Sorunu

DELİCE H. İ.

in: Birleşik Fiil, Dr. Reşide Gürses, Editor, Türk Dil Kurumu, Ankara, pp.33-45, 2017

2017

2017

Zarifoğlu’nun Gülücük Kitabı ve Çocuk Şiirlerinin Nitelikleri Üzerine

DELİCE H. İ.

in: ACZ Kitabı, Osman Koca, Editor, Beyan, İstanbul, pp.247-258, 2017

2017

2017

Birleşik Fiil Sorunu

DELİCE H. İ.

in: Türk Dil Bilgisi Toplantıları BİRLEŞİK FİİL Bildiriler ve Tartışmalar, Reşide Gürses, Nevin Balta, Editor, Türk Dil Kurumu, Ankara, pp.33-44, 2017

2014

2014

Sözcük Türleri

DELİCE H. İ.

Kitabevi, Sivas, 2014

2013

2013

Metin

DELİCE H. İ., YÜKSEL H.

in: Hadikatü s Selatin, , Editor, TÜRK TARİH KURUMU, Ankara, pp.6-259, 2013

2008

2008

Sözcük Türleri

DELİCE H. İ.

Asitan, Sivas, 2008

2007

2007

Türkçe Sözdizimi

DELİCE H. İ.

Kitabevi, İstanbul, 2007

2003

2003

Türkçe Sözdizimi

DELİCE H. İ.

Kitabevi, İstanbul, 2003

2001

2001

Kitab fi İlmi n Nüşşab

DELİCE H. İ.

Kitabevi, Sivas, 2001

2001

2001

Türkçe Sözdizimi

Delice H. İ.

İstanbul Kitabevi, Sivas, 2001