Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Isıl Sistem Tasarımlarında Sayısal Analiz ve Uygulama Örnekleri

2. Rumeli Mühendislik Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 24 June 2022, pp.17-31

Experimental and Numerical Investigation of the Effect of Rooftop on the Flow Characteristic Between Two Buildings

IATS 17 8th International Advanced Technologies Symposium, Elazığ, Turkey, 19 - 22 October 2017, vol.8, pp.1648-1655

Değişik Bina Modelleri için Akış Alanlarının Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi

13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, Turkey, 19 - 22 April 2017, vol.1, pp.229-248

Books & Book Chapters

FARKLI BİNA KURULUMLARI ETRAFINDAKİ AKIŞ YAPILARI

in: MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ AÇISIYLA "TÜRKİYE' DE ENERJİ", Hilmi ATASEVEN, Derya Betül ÜNSAL, Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlük Matbaası, Sivas, pp.171-176, 2022