Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2010 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Verdiği Dersler

  • Lisans Özel Mineraloji

  • Lisans Optik Mineraloji