Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Tensile Bond Strength between Soft Liners and Two Chemically Different Denture Base Materials: Effect of Thermocycling

JOURNAL OF PROSTHODONTICS-IMPLANT ESTHETIC AND RECONSTRUCTIVE DENTISTRY, vol.25, no.4, pp.319-323, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Evaluation of "All-on-Four" Concept and Alternative Designs with 3D Finite Element Analysis Method

CLINICAL IMPLANT DENTISTRY AND RELATED RESEARCH, vol.16, no.4, pp.501-510, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The Effects of Some Drinks on Saliva pH

JBR Journal of Interdisciplinary Medicine and Dental Science, vol.5, no.4, pp.1-4, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Hareketli Protezlerin Temizliğine Etki Eden Faktörlerin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, vol.20, no.3, pp.153-161, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Tümör cerrahisi sonrası geçici yüz epitezi uygulaması.

Türk Dişhekimliği Dergisi, vol.77, pp.16-19, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Tümör cerrahisi sonrası geçici yüz epitezi uygulaması Olgu sunumu

Türk Diş Hekimliği Dergisi, vol.77, pp.16-19, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Fiberle Güçlendirilmiş Kompozit Köprü (Vaka Raporu)

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, pp.47-51, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Gastroözofagal Reflü Hastalığı Olan Bireylerdeki Diş Erozyon Sıklığının Araştırılması

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, pp.29-32, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Fiberle Güçlendirilmiş Kompozit Köprü Olgu Sunumu

Türk Diş Hekimliği Dergisi, vol.67, pp.20-22, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yüzey işlemlerinin adeziv simanların CAD/CAM bloklara bağlanması üzerine etkinliği

Restoratif Diş Hekimliği Derneği 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Eskişehir, Turkey, 1 - 03 December 2017

the effect of polypropylene fiber added to denture base materials on impact strength, water sorption and cytotoxicity

International oral research assosciation (ORAD) 1. international scientific congress, Ankara, Turkey, 18 - 20 November 2017

Sivas halk hekimliğinde diş folkloru

13. tıp tarihi kongresi, Turkey, 18 - 21 October 2017

2000 Yıllık İnsan İskeletinde Molar Dişe Ait Morfolojik Varyasyon

TPID - Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği, Muğla, Turkey, 9 - 12 October 2017

The Effect of Polypropylene Fiber Added to Denture Base Materials on İmpact Strength, Water Sorption and Cytotoxicity

Internatıonal Oral Research Assocıatıon (Orad) 1. International Scientific Congress, Ankara, Turkey, 18 - 20 November 2016

Effects of Boron on The Physical Properties of PMMA

FDI 2013 Annual World Dental Congress, İstanbul, Turkey, 28 - 31 August 2013

Books & Book Chapters

all-on four tedavi konsepti

in: Protetik Materyaller ve Güncel Uygulamaları, Ali Kemal Özdemir, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.82-87, 2020

Other Publications