Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Treatment of landfill leachate by using electro-Fenton method

JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, vol.163, no.1, pp.109-114, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Industrial noise and its effects on humans

POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, vol.14, no.6, pp.721-726, 2005 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Lead (II) removal from natural sandy soils by enhanced electrokinetic remediation

BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, vol.73, no.3, pp.551-560, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Kayseri Kenti Yer Altı Sularının Arsenik Kirliliği Açısından Değerlendirilmesi

Karaelmas Science and Engineering Journal, vol.5, no.1, pp.16-25, 2015 (Other Refereed National Journals)

Hydrogeological Properties Of The Drinking Water Aquifers In Kayseri City

International Refereed Journal of Engineering And Sciences, no.4, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Groundwater of Kayseri Evaluation in Term of Arsenic Contamination

Karaelmas Science and Engineering Journal, vol.5, no.1, pp.16-25, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

İçme Suyundan Elektrokoagülasyon Prosesi İle Doğal Organik Madde Giderimi

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.27, no.4, pp.309-316, 2011 (Other Refereed National Journals)

Sivas ta Hava Kirliliği

Sivas Çevre ve Hayat, no.1, pp.12-16, 2006 (Other Refereed National Journals)

Toprak Kirliliği

Sivas Çevre ve Hayat, vol.1, no.1, pp.8-11, 2006 (Other Refereed National Journals)

Çevre Olgusu Gürültü Kirliliği ve Denetimi

Cumhuriyet Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma Merkezi, pp.23-25, 2002 (Other Refereed National Journals)

Bentonitin Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Kontrolündeki Önemi

Katı Atık ve Çevre, pp.2-9, 2001 (Other Refereed National Journals)

Sivas ın Gürültü Kirliliği

Cumhuriyet Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma Merkezi, no.2, pp.2-3, 2000 (Other Refereed National Journals)

Sivas ta Hava ve Gürültü Kirliliği

Katı Atık ve Çevre, no.35, pp.2-11, 1999 (Other Refereed National Journals)

Sivas ta Trafik Gürültüsü

Ekoloji, vol.8, no.30, pp.3-8, 1999 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TÜRKİYE’DE VE SİVAS’TA ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi 22-24 Mart 2018 BURSA, Bursa, Turkey, 22 March 2018

Kayseri Kenti Yeraltısuyu Sisteminde PAH ve Arsenik Varlığı Paleocoğrafya ve Hidrojeolojik Yapı Açısından Bir Değerlendirme

2. Tıbbi Jeoloji Çalıştayı Sağlıklı Bir Çevre İçin Jeoloji ve Tıp Bilimi Bildiriler Kitabı, Turkey, 4 December - 06 October 2013, pp.35-42

Katık Atıkların Yeniden Kazanımı ve Önemi

Türkiyede Katı Atık Yönetimi Sempozyumu, Turkey, 15 - 17 June 2009, pp.1-8

Sivasta Eski Ve Yeni Katı Atık Yönetiminin Karşılaştırılması

Türkiyede Katı Atık Yönetimi Sempozyumu, Turkey, 15 - 17 June 2009, pp.1-9 Sustainable Development

Katı Atıkların Yeniden Kazanımı ve Önemi

Türkiuye de Katı Atık Yönetimi Sempozyumu-TURKAY 2009, İstanbul, Turkey, 15 - 17 June 2009, pp.1-8

Effects of pH and H2O2 Concentrations on Treatment of Leachate by Using Electro Fenton Method

IV International Conference Interfaces Against Pollution Book of Abstracts, 4 - 07 June 2006, pp.186

Comparative Cost Analysis of the Electro Fenton and the Photoelectro Fenton Processes

Book of Abstracts 6th Symposium on Electrokinetic Remediation, 4 - 07 June 2006

Sivas Kenti Katı Atık Deponi Alanının Çevre Jeolojisi

Çevre 2004, Turkey, 13 - 15 October 2004, pp.83-99 Sustainable Development

Sivas Kenti Katı Atık Deponi Alanının Çevre Sorunları

Çevre 2004, Turkey, 13 - 15 October 2004, pp.73-81 Sustainable Development

Effect of Conditioning and Treatment of Clinoptilolite Rich Rock on Metal Removal

Fifth International Symposium on Waste Management Problems in Agro-Industries, 16 - 18 November 2001

Endüstride Gürültü

Çevre Sempozyumu, Turkey, 18 - 20 September 1995, pp.460-471

Expert Reports