Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2016 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

 • 2011 - Devam Ediyor Doç.Dr.

 • 2004 - 2011 Prof.Dr.

Verdiği Dersler

 • Yüksek Lisans Türk Sanat Müziğinde Makamlar - II

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Lisans Eşlikli Çalma / Söyleme - IV

 • Lisans Bireysel Çalgı Eğitimi II

 • Yüksek Lisans Müzik Yüksek Lisans Uzmanlık Dersi

 • Sanatta Yeterlik Müzik Sanatta Yeterlilik Uzmanlık Alan Dersi

 • Lisans Eşlikli Çalma / Söyleme - II

 • Lisans Eşlikli Çalma / Söyleme - VIII

 • Lisans Anadal Eğitimi - II

 • Lisans Türk Müziği - V

 • Lisans Türk Müziği - VI

 • Lisans Anadal Eğitimi IV

 • Lisans Anadal Eğitimi - VI

 • Lisans Eşlikli Çalma/Söyleme - VI

 • Lisans Türk Müziği - V

 • Lisans Türk Müziği - VI

 • Lisans Eşlikli Çalma / Söyleme - IV

 • Sanatta Yeterlik Sanatta Yeterlilik Seminer Dersi

 • Sanatta Yeterlik Geleneksel Türk Sanat Müziğinde Kompozisyon II

 • Lisans Eşlikli Çalma / Söylem - II

 • Lisans Eşlikli Çalma / Söyleme - VI

 • Yüksek Lisans Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Sanatta Yeterlik Türk Müziğinde Usul I

 • Lisans Anadal Eğitimi - IV

 • Yüksek Lisans Türk Sanat Müziğinde Makamlar - I

 • Lisans Türk Müziği - IV

 • Lisans Türk Müziği - II

 • Lisans Türk Müziği - III

 • Lisans Türk Müziği - IV

 • Lisans Müzik Bil. Bitirme Çalışması

 • Lisans Türk Müziği - VII

 • Lisans Türk Müziği - VII

 • Lisans Türk Müziği - III

 • Sanatta Yeterlik Geleneksel Türk Sanat Müziğinde Kompozisyon I

 • Lisans Türk Müziği - II

 • Lisans Türk Müz. Kuram ve Uyg. (TSM) IV

 • Lisans Türk Müziği Kuram ve Uyg. (TSM) III

 • Lisans Türk Müziği - V

 • Lisans Türk Müziği - VI

 • Lisans Osmanlıca - III

 • Lisans Osmanlıca - I

 • Lisans Türk Müziği - III

 • Lisans Türk Müz. Kuram ve Uyg.(TSM) IV

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Lisans Türk Müziği - V

 • Yüksek Lisans Prozodi - II

 • Yüksek Lisans Türk Musikisi Nazariyatı I

 • Lisans Müzik Teknolojisi Bitirme Projesi

 • Yüksek Lisans Prozodi I

 • Lisans Türk Müz. Kuram ve Uyg.(TSM) III

 • Lisans Türk Müziği - VI

 • Lisans Anadal Eğitimi VI

 • Lisans Anadal Eğitimi V

 • Lisans Türk Sanat Müziği Çalgıları

 • Lisans Piyano IV

 • Lisans Piyano - II

 • Lisans Türk Sanat Müziği Kuramları

 • Lisans Anadal Eğitimi III

 • Lisans Piyano - I

 • Lisans Anadal Eğitimi I

 • Lisans Müzik Tarihi II

 • Lisans Müzik Tarihi - II

 • Lisans Müzik Tarihi I

 • Lisans Müzik Tarihi IV

 • Lisans Türk Müz. Kur. ve Uyg. (TSM) IV

 • Lisans Müzik II

 • Lisans Müzik Tarihi III

 • Lisans Seslendirme Becerisi - II

 • Lisans Anadal Eğitimi II

 • Lisans Müzik Tarihi - I

 • Lisans Osmanlıca Müzik Met. Çevirisi

 • Lisans Müziğin Tarihsel Evreleri III

 • Lisans Müziğin Tarihsel Evreleri IV

 • Lisans Toplu Seslendirme II

 • Lisans Türk Yöresel Müziği II

 • Lisans Türk Müz. Kur. ve Uyg. (TSM) III

 • Lisans Geleneksel Türk Sanat Müziği II

 • Lisans Müzik I

 • Lisans Seçmeli Ders (Müzik)

 • Lisans Geleneksel Türk Sanat Müziği I

 • Ön Lisans Seçmeli Ders (Müzik)

Yönetilen Tezler