Education Information

Education Information

 • 2018 - 2022 Doctorate

  Sivas Cumhuriyet University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği (Dr), Turkey

 • 2017 - 2018 Doctorate

  Gazi University, Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı, Turkey

 • 2014 - 2016 Postgraduate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hastane İşletmeciliği (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2010 - 2014 Undergraduate

  Sivas Cumhuriyet University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2022 Doctorate

  Sağlık Kurumlarında İlişkisel Pazarlama ile Davranışsal Niyet İlişkisinde Hizmet Telafisinin Aracılık Rolü

  Sivas Cumhuriyet University, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler

 • 2016 Postgraduate

  Türkiye Muhasebe Standartları-2 açısından stokların değerlendirilmesi (Özel hastane örneği)

  Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hastane İşletmeciliği (Yl) (Tezli)