Publications & Works

Articles Published in Other Journals

TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNDE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR İNCELEME

Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol.8, no.16, pp.135-150, 2017 (Other Refereed National Journals)

Muhasebe Meslek Mensuplarının Bağımsız denetçilik Mesleği Hakkındaki Düşünceleri: Van İlinde Bir Araştırma

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.17, no.1, pp.37-56, 2016 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Veri Zarflama Analizi Yöntemiyel Dokuma-Giyim Sanayinde Faaliyet Gösteren Firmaların Göreceli Etkinlik Ölçümü

Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Turkey, 26 - 28 April 2019, pp.979-984

Mevduat Bankalarının Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Göreceli Etkinlik Ölçümü

Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Turkey, 26 - 28 April 2019, pp.641-645